gemaakt op : 21 juli 2017

Melrik Beukers stopt als technisch manager

Technisch Manager Melrik Beukers heeft besloten om dit seizoen niet meer de functie van Technisch manager te bekleden. Beukers belangrijkste taak was om een kwalitatief goede selectie neer te zetten voor het seizoen 2017/2018. Het was een roerig seizoen op het technische vlak. Er zijn 15 spelers vervangen ten opzichte van de selectie van vorig seizoen. Dit heeft enorm veel tijd en energie gekost, veel meer dan vooraf kon worden ingeschat. Tijd die hij volgend jaar meer aan andere zaken wil besteden. "Ik ben altijd bereid om me in te zetten voor de club en zal dat in de toekomst blijven doen, maar niet in deze vorm. Dit was te gortig, zeker gezien het feit dat ik in de opstartfase zit van mijn eigen onderneming Skipper Seafood".

"Er staat een uitstekende selectie waarmee SV Spakenburg een goede nieuwe start kan maken (al blijft het natuurlijk altijd afwachten hoe het uiteindelijk uitpakt)" aldus Martijn Koelewijn. Als bestuur hebben we besloten om de functie van technisch manager vooralsnog te laten vervallen. We willen graag een breder technisch draagvlak waardoor er niet onevenredig veel werk en verantwoordelijkheid komt te liggen bij één persoon, maar dat dit over meerdere personen wordt verspreid. Halverwege het seizoen hebben we een technische commissie gevormd. Dit is een kundige groep voetbalmensen die elkaar goed aanvult en die prettig samenwerkt. De commissie zal in de komende tijd worden uitgebreid met tenminste één commissielid. Het bestuur verwacht dat de commissie de werkzaamheden van Melrik op kan vangen. Overigens heeft Melrik aangegeven te zullen zorgdragen voor een geleidelijke overdracht van werkzaamheden zodat zijn expertise niet verloren gaat.

We bedanken Melrik voor zijn enorme inzet en passie voor de club en wensen hem alle succes met Skipper Seafood.

Het bestuur