gemaakt op : 23 juli 2015

Opgave supportersbus 2015-2016

Zoals al jaren gebruikelijk is, heeft de supportersvereniging het afgelopen seizoen ook weer busreizen naar de uitwedstrijden georganiseerd.

Wij als bestuur hebben dit met plezier gedaan en wij zijn blij met alle steun van de supporters.

Nu is het tijd geworden om te kijken naar het nieuwe seizoen 2015/2016. U kunt zich inschrijven voor een vaste busplaats.

De kosten voor een buskaart zijn voor leden van de supportersclub 150 euro en voor niet-leden 180 euro.

Zaterdag 15 augustus op de Open Dag is er van 12.00 – 17.00 uur gelegenheid om uw buskaart te kopen. Dit vindt plaats bij de supporterskraam. Kun u hierbij niet aanwezig zijn, dan kunt u zich ook opgeven bij Hein (heinkorlaar@gmail.com of 06-22060153) of Jaap (jaap-koelewijn@kpnmail.nl of 06-29086754). U bent echter pas zeker van een plek na contante betaling. Vol = vol.

Wij hopen u in het nieuwe seizoen te mogen begroeten in de supportersbus.

Het bestuur van De Stormvogel.