gemaakt op : 13 december 2018

SPONSORNIEUWS | Rabobank nieuwe sponsor

Coöperatieve Rabobank Randmeren U.A. (Stersponsor)

Afgelopen zaterdag is Rabobank Randmeren officieel Stersponsor geworden van SV Spakenburg. 


Rabobank

De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener met haar wortels in Nederland. De Rabobank draagt met moed en daadkracht bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen in de samenleving. De missie van de Rabobank luidt ‘Growing a better world together’.

 

Zij gaan voor een betere wereld waar we samen aan werken. Het gaat om jou, om elkaar, om je leefomgeving en om de wereld. De Rabobank zet daarom de komende jaren haar kennis, netwerk en financiën in om maatschappelijke problemen aan te pakken binnen vier thema’s. Voedselzekerheid is het eerste thema waar wij mee aan de slag gaan. De lancering van de andere thema’s volgt later.

 

- Voedselzekerheid:

Als dé food- en agribank van de wereld stellen we ons verantwoordelijk voor voedselzekerheid en zorgen we voor gezond voedsel voor iedereen op de wereld. 

- Zelfredzaamheid
- Duurzaam ondernemerschap 
- Lokale leefomgeving

 

Rabobank is een handelsnaam van de Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd in Amsterdam. Ze zijn actief op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. De Rabobank staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank, De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

 

Namens de hele club SV Spakenburg, hartelijk bedankt voor jullie sponsorschap!