Regels voor de pers 2019 - 2020

 

De media hebben een belangrijke rol in het voetbal. SV Spakenburg heeft als doelstelling goed contact te onderhouden met de verschillende media. Vanuit die doelstelling zijn enkele zaken van belang.

 

Om een prettig verblijf op ons sportpark te waarborgen, verzoeken wij u dringend de volgende regels te lezen en in acht te nemen.

Voor alle accreditaties en verdere aanvragen rondom perszaken kunt u contact opnemen met Theo Hartog, PR- en perszaken - 0651525357 – e-mailadres: theo.hartog@spakenburg.com

 

1: Op vertoon van uw Perskaart of een speciaal door SV Spakenburg verstrekte gastenkaart bent u van harte welkom in de Persruimte.

 

2: Voor de radioverslaggeving is er zo mogelijk een draadloos internetaansluiting beschikbaar. Om hiervan gebruik te maken, kunt u zich melden bij Theo Hartog (PR en perszaken SV Spakenburg). 

De plaatsen die de radioverslaggevers in dienen te nemen worden aangegeven door PR/Persfunctionaris Theo Hartog.

 

3: Ons TV-cameraplateau is in principe uitsluitend gereserveerd voor de camera('s) van FOX Sports.

Heeft u de intentie om ten behoeve van wedstrijdanalyse bewegende beelden te maken dan kunt u zich in verbinding stellen met SpakenburgTV. Zij kunnen u op zeer korte termijn na de wedstrijd hiervan voorzien.

 

4: Het is niet toegestaan om zich met TV/VIDEO camera's tijdens de wedstrijd binnen of buiten de afrastering te bevinden met als doel wedstrijdbeelden te maken (deze rechten zijn uitsluitend voorbehouden aan FOX Sports).

 

5: Fotografen hebben uitsluitend toegang tot het speelveld wanneer ze een pershesje dragen. Deze hesjes zijn te verkrijgen in de persruimte. Wij verzoeken u dringend de hesjes na de wedstrijd weer in de perskamer in te leveren.

 

6: Fotografen mogen tijdens de wedstrijd, binnen de afrastering, uitsluitend hun positie innemen buiten de lijnen van het speelveld aan de korte zijden van het speelveld tot minimaal 3,5 meter van de goal.

Andere posities (zoals bijv. in de buurt van de dug-outs) zijn niet toegestaan.

 

7: De schrijvende pers heeft op vertoon van hun perskaart of de speciale toegangskaart toegang tot de zittribune. U mag uitsluitend gebruik maken van een van de niet gereserveerde stoelen in vak A of D.

 

8: Wenst u de trainer of een speler te interviewen dan gaat dit in principe via de teammanager Rut Koelewijn (tel. 06-10939669).

 

9: Het is niet toegestaan voor persmensen om zich op te houden in de gang waarin de deuren van de kleedkamers zich bevinden. Bij slecht weer kunnen interviews afgenomen worden in de hal, vanaf het veld gezien, direct onderaan de traptreden.

 

10: U heeft met uw perskaart geen toegang tot de sponsor- en businessruimte.

 

11: U dient zich te allen tijde te houden aan instructies van onze gecertificeerde stewards.

 

U kunt op ons sportpark gebruik maken van gratis wifi. 
Vraag in de perskamer naar de code.

 

Namens Bestuur en afd. PR- en Perszaken SV Spakenburg,

augustus 2019