gemaakt op : 12 november 2019

ALV | Verslag Algemene Ledenvergadering

Afgelopen maandag 11 november was de Algemene Ledenvergadering van SV Spakenburg. Veel leden waren naar De Westmaat gekomen en werden ontvangen in de kantine.

Na het openingswoord van voorzitter Klaas Hartog en het vaststellen van de agenda, de notulen van vorig jaar en het jaarverslag 2018-2019, werd een uitgebreide presentatie gehouden over de ‘Toekomstvisie Sportpark’ door bestuurslid algemene zaken; Jim Donkers. Daarna kwam Penningmeester Bert Beekhuis aan het woord om de financiële zaken door te nemen.

Toekomstvisie
Het komende jaar staat de vereniging voor een uitdaging. Er is namelijk grootschalig onderhoud nodig (met name de sporthal). Mede daardoor heeft het bestuur besloten om aan de slag te gaan met een toekomstvisie, in plaats van ad hoc (wat in het verleden vaak gebeurde) allerlei zaken te (ver)bouwen.

Het afgelopen jaar zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met een grote groep leden die met elkaar aan de slag is gegaan met de ‘toekomstvisie sportpark’. Het doel was om een in kaart te brengen wat de wensen zijn om een toekomstbestendig sportpark te realiseren. Dit alles onder leiding van architectenbureau Bureau Bos. Na vele sessies zijn er mooie ‘droomplannen’ gepresenteerd.

Deze plannen werden ook tijdens de ALV getoond. Naast een presentatie van het hele proces, werd er ook een korte video afgespeeld. Zie hieronder.

Het Bestuur wil graag benadrukken dat dit ‘droomplannen’ zijn en geen plannen die direct zullen worden uitgevoerd. Daarnaast zullen we met elkaar moeten kijken wat er precies realiseerbaar is. Met name op financieel gebied ligt daar een enorme uitdaging.

Financiële zaken

Uitgaven
Naast de mooie plannen, was er helaas ook een flinke tegenvaller. De begroting van vorig jaar is niet gehaald. Sterker nog, er is een verlies gedraaid van bijna 90k. Deze kosten zijn “gelukkig” wel direct aan een aantal zaken te herleiden, waardoor deze ook goed op te lossen zijn.

Het grootste gedeelde van het verlies komt van de personele kosten die veel hoger uitgevallen zijn dan begroot. Het is bekend wat de precieze oorzaken hiervan zijn. Mede met behulp van de nieuwe contractmanagers belooft het Bestuur verbetering hierin.

Inkomsten
Naast de hoge personeelskosten zijn de afgelopen jaren ook inkomsten tegengevallen. Ondanks dat de Derby terugkwam in 2018-2019, zijn de inkomsten gedaald. Deze kunnen worden toegeschreven aan de ‘naweeën’ van het rampseizoen 2016-2017. Gelukkig zit de vereniging weer in de lift. Er worden weer allerlei evenementen georganiseerd. Daarnaast wordt de kantine weer druk bezocht (zie afgelopen zaterdag). Het Bestuur heeft er alle vertrouwen in, dat dit volgend jaar tijdens de jaarcijfers terug te zien is.

Contributievoorstel
Het Bestuur heeft een onderzoek gedaan naar de contributies bij collega amateurverenigingen. Hier is uit gebleken dat SV Spakenburg zeker op gebied van actieve leden een zeer lage contributie hanteert (gemiddeld zo’n €50,- tot € 60,- minder). Het contributievoorstel voor seizoen 2020-2021 werd door de leden akkoord gegeven. 

Spelende leden +€10,-
Niet-spelende leden + € 5,-

Begroting 2019-2020
Het Bestuur heeft een sluitende begroting gepresenteerd. Deze is door de leden akkoord bevonden.

Verslag Raad van Advies
Frank Koelewijn (Voorzitter RVA) presenteerde het jaarverslag van de Raad van Advies. De RVA zal de komende jaren op financieel gebied het Bestuur strakker controleren om een situatie zoals deze nu is te voorkomen. De RVA is van mening dat dit nooit meer mag gebeuren. Daarnaast heeft de RVA hun vertrouwen uitgesproken aan het Bestuur en ook de leden geadviseerd dit te doen door decharge te verlenen. Dit gebeurde vervolgens ook.

Verkiezingen
Frank Koelewijn (Voorzitter RVA) en Klaas Hartog (Voorzitter) waren beiden statutair aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend en de leden hebben beide heren herkozen. 

Martijn Koelewijn (Bestuurslid Technische Zaken) is aftredend en niet-herkiesbaar. Er zijn nog geen kandidaten. De functie Bestuurslid Technische Zaken is nog vacant.

Lid van Verdienste
Tijdens de vergadering zijn Marjo Hartog – Van Leeuwen en Arjan Heinen verkozen tot Lid van Verdienste.

624A6789.JPG

Foto: De geridderden in het zonnetje gezet.


Namens de hele club nogmaals van harte gefeliciteerd!