gemaakt op : 07 februari 2020

Blauwe Bestuurspraot | februari 2020

Het hoofdbestuur van SV Spakenburg komt regelmatig bijeen. Bijgaand vind je op de website de belangrijkste besproken punten. Begrijpelijkerwijs kan niet alles gepubliceerd worden, omdat sommige onderwerpen eerst op vertrouwelijke wijze volledig afgerond moeten zijn, waarna communicatie kan plaatsvinden.

Technische zaken
Toine Rorije is toegevoegd aan de staf van het eerste elftal als assistent trainer.
Hans Wiesenekker (Jo15-1) nieuwe trainer/coach tweede elftal.

Joël Zwaan vangt deels de Jo15-1 op. Hans blijft betrokken.

 

Jeugdzaken

  • Een gedeelte van de jeugd is na ‘de winterstop’ begonnen met hun nieuwe competitie. Dit seizoen kent de jeugd onder 8 en 9 vier competities, de jeugd onder 10, 11 en 12 drie competities en de jeugd onder 13 en 14 twee competities. De winterkampioenen zijn inmiddels gehuldigd en liepen op 18 januari jl. voorafgaande aan de competitiewedstrijd van het 1e een ereronde.
  • We hebben contact gehad met Niek van Logtestijn (fysio A-selectie). Voor jeugdspelers is het in voorkomende gevallen mogelijk om via hun trainer / leider contact op te nemen met Niek. Middels dit eerste overleg kan Niek dan inschatten of hij hierin iets kan betekenen door zo mogelijk een afspraak in te plannen.

 

Algemene zaken

Toegangsprijzen tribune

Prijs voor losse tribuneplekken wordt verhoogd naar €4,00.

Gevonden voorwerpen
Helaas blijven er nog wel eens eigendommen (shirt, broek, kousen, jas, enz.) rondslingeren op ons complex. Deze komen dan bij de ‘gevonden voorwerpen’ te liggen. Blijft er iets achter in de Sporthal dan komt dit veelal terecht in de beheerderskamer, navraag doen bij de beheerder. Overige spullen die achterblijven, proberen we zoveel mogelijk centraal te verzamelen en wel in het halletje van de Jeugdbestuurskamer / Wedstrijdsecretariaat. Dus in voorkomend geval graag allereerst daar navraag doen en kijken.

Veiligheidsorganisatie / Hoorcommissie
Helaas werden wij geconfronteerd met enkele incidenten bij de wedstrijd tegen Ajax. De daders zijn bekend, de hoorcommissie zal worden ingeschakeld teneinde het bestuur te adviseren passende maatregelen te nemen.

Toekomstvisie / bouw- en complexzaken
Binnenkort verschijnt er een oproep op de website incl. invulformulier, waarin Blauwen zich kunnen aanmelden om te helpen bij onderhoud/nieuwbouw.

De doelstelling voor de Toekomstvisie is het 1e kwartaal te streven naar invulling van de bouwcommissie, financiële en commerciële commissies. Het 2e kwartaal naar concepttekeningen en in het 3e kwartaal zo mogelijk een aparte ledenvergadering in het leven roepen.

Financiële en commerciële zaken
Boboli heeft officieel opgezegd als hoofdsponsor na dit seizoen. Er zal t.z.t. gepast afscheid worden genomen van Boboli na 8 jaar hoofdsponsorschap.

Gesprekken zijn gaande met mogelijk een nieuwe hoofdsponsor.

Data komende weken

  • Maandag 17 februari: bestuursvergadering
  • Maandag 2 maart: bestuursvergadering en vergadering bestuur met RVA

 

Namens het bestuur

Tot de volgende keer bij ... De Blauwe Bestuurspraot!