gemaakt op : 04 feb. 2014

Blauwe bestuursproat (4)

Het hoofdbestuur van SV Spakenburg komt regelmatig bijeen. Bijgaand vind je op de website de belangrijkste besproken punten. Begrijpelijkerwijs kan niet alles gepubliceerd worden, omdat sommige onderwerpen eerst op vertrouwelijke wijze volledig afgerond moeten zijn, waarna communicatie kan plaatsvinden.


Actueel

 • Jim Donkers, voormalig penningmeester en lid van het bestuur, blijft lid van St. Sportpark De Westmaat. Februari dit jaar staat een vergadering gepland waarin het onderhoud van het hoofdveld hoog op de lijst staat (mede naar aanleiding van vragen op de ledenvergadering en door de spelers en technische staf). Ook bezoekende verenigingen ervaren een mindere kwaliteit van het hoofdveld.
 • Het bestuur is voornemens een hoorcommissie in het leven te roepen m.b.t. onze leden inzake conflictsituaties. Er is besloten een ad hoc commissie in te stellen, die ‘bij geval’ optreedt. De onafhankelijke hoorcommissie luistert naar alle betrokkenen, verzamelt informatie waar nodig, maakt afwegingen en adviseert uiteindelijk het bestuur.
 • Als reactie op bewoners van De Havendijk over de verlichting op het hoofdveld is het volgende besloten: De situatie is verbeterd door tijdens trainingen alleen de onderste lampen te laten branden.
 • Op 1 februari a.s., voor de wedstrijd Spakenburg – Katwijk, zal een minuut stilte in acht worden genomen om het overleden erelid Maas Duijst en het overleden lid van verdienste Arie van der Linden te herdenken


Derby
De KNVB heeft – na overleg met alle betrokkenen – de datum van 29 maart a.s. vastgesteld voor de derby. Op 6 februari a.s. vindt het eerste interne overleg plaats, maar zal ook op gemeentelijk niveau met politie, brandweer en de veiligheidsorganisaties van beide verenigingen overleg plaatsvinden. De afspraken in het gehouden overleg tussen Spakenburg en IJsselmeervogels over de toegangs- en horecaprijzen / tv-uitzending liggen nog vast. Het bestuur gaat voorstellen voor elk seizoen (nieuwe) afspraken te maken. Verzoeken voor het live uitzenden van de wedstrijd zullen worden afgewezen.
In navolging van ons beleid is de jaarlijkse derbycollecte toegewezen aan de Stichting ‘Vrienden voor Afrika’.


Algemene zaken

 • Oudejaarsborrel sponsorhome op 28 december 2013 is gezellige bijeenkomst geweest. Dat geldt ook voor de nieuwjaarsreceptie op 4 januari dit jaar. Opzet handhaven (op de zaterdag), gezien de goede belangstelling. De gehanteerde ‘strakke’ regelgeving is als zeer positief ervaren.
 • Trainingskamp in Marbella is prima verlopen qua sfeer, hotel, weersomstandigheden, vervoer etc. Op diverse vlakken goede gesprekken gevoerd, met Spakenburg als centraal thema. Het uitnodigen van personen uit diverse geledingen (dit jaar o.a. mediateam en sponsoren) is als positief ervaren. In het vervolg zal wel in een eerder stadium gecommuniceerd moeten worden wie er wordt uitgenodigd, om mogelijke discussies te voorkomen.


Jeugdzaken

 • Marc Schoonebeek en Gert van Dijk hebben onlangs gesproken met vertegenwoordigers van de Jeugd Technische Commissie (JTC). De JTC draait nu drie jaar, waarin flinke stappen zijn gezet qua ontwikkeling, spelsystemen etc.. Er is structuur en geprofessionaliseerd. Het feit dat veel oud-voetballers meedraaien zorgt mede voor groot enthousiasme. De coördinatoren van de ABC en DEF hebben zitting in het jeugdbestuur en denken mee. Voor het seizoen 2014/15 heeft de JTC een duidelijk overzicht ingediend.
 • Jorg Hartog en Chris de Graaf willen invulling geven aan een voetbalschool. Alhoewel er nog geen definitief besluit is genomen, is het bestuur zeker positief over deze wens. De nieuwe jeugdvoorzitter, die zeer binnenkort benoemd zal worden, zal daarnaast nog om advies gevraagd worden.
 • Wim de Graaf stopt met zijn werkzaamheden binnen het jeugdbestuur.
 • Randzaken (zoals kapotte doelen/netten) dienen goed opgepakt te worden. Een stukje discipline is daarbij van belang. Met leiders / trainers van diverse categorieën wordt regelmatig gezamenlijk overleg gevoerd, tevens worden ook ouders bijeen geroepen.


Technische zaken

 • De gesprekken in Marbella met spelers en technische staf zijn zeer goed verlopen. Volgende week zal een update worden gegeven over de stand van zaken van de selectie voor het seizoen 2014/15. Een kleine tip van de sluier is dat de nu drie aanwezige keepers (Barry Ditewig, Sven Taberima en Johan van der Wekken) ook volgend seizoen onder contract staan bij Spakenburg.
 • De revalidatie van David van de Groep zal geïntensiveerd worden voortgezet bij het Medisch Centrum van de KNVB in Zeist.
 • In de wedstrijd tegen Sneek (2-5) heeft Spakenburg als eerste in de Topklasse de grens van 250 gemaakte doelpunten gepasseerd.
 • Onze wedstrijdsecretaris Cor Beekhuis heeft in overleg met onze technische staf een interessant oefenprogramma vastgesteld. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen oefent Spakenburg tegen Jong FC Utrecht, EDO, VVA’71, speelt een toernooi bij Sparta Nijkerk en tegen Koninklijke HFC.

Commerciële zaken
 • De ‘A&P’ klok krijgt binnenkort een nieuwe bestemming qua sponsoring.
 • Bij de aankomende derby wordt overwogen een derde zittribune te bouwen, gekoppeld aan een arrangement.
 • Tybald de Harder heeft een presentatie gegeven over ledboarding. De mogelijkheden worden nu nader uitgewerkt.


PR

 • De nieuwe website is nagenoeg klaar. Met de lancering hiervan, zal ook de nieuwe rubriek ‘het Blauwe Licht’ starten.
 • Blauwe Bestuurspraot wordt gewaardeerd.
 • De notitie ‘protocol social media’ wordt op de nieuwe website geplaatst.


Wat verder ter tafel komt

 • Gert van Dijk meldt dat komend seizoen de zaalvoetbaltak waarschijnlijk twee nieuwe teams zal verwelkomen.
 • Op zaterdag 8 februari vindt de districtsbekerwedstrijd plaats van het 2e elftal tegen VVIJ (aanvang 14.30 uur). Cor Beekhuis is hierbij aanwezig als wedstrijdsecretaris en Willem de Graaf neemt deze functie waar in Capelle, alwaar het 1e team die dag uit speelt.