gemaakt op : 17 september 2020

CORONA | Open brief aan de leden

Beste leden,

 

Naast de genoemde protocollen onder het kopje ‘Coronamaatregelen’ delen we graag een brief  met jullie. Deze hebben we ontvangen van de KNVB en de CVTD (Coöperatieve Vereniging Tweede Derde divisie). De brief is naar alle verenigingen gestuurd die actief zijn in de Tweede en Derde Divisie. Als vereniging onderschrijven we deze brief volledig. Gezien enkele constateringen tijdens en na onze laatste thuiswedstrijd tegen Kozakken Boys willen we daarom graag nogmaals aandacht vragen voor het naleven van de coronamaatregelen. 

 

Afgelopen zaterdag mocht een deel van onze leden en sponsoren genieten van de eerste thuiswedstrijd dit seizoen tegen Kozakken Boys. Een deel omdat we maar een beperkt aantal leden en sponsoren mogen ontvangen als onderdeel van de coronamaatregelen. We kunnen concluderen dat inzake deze maatregelen heel veel is goed gegaan. Daarvoor hulde. Maar net als de KNVB en de CVTD hebben we helaas ook moeten constateren dat er nog zaken verbeterd kunnen worden. Met name na de wedstrijd. We willen een ieder er aan herinneren dat staand een consumptie (eten en drinken) nuttigen niet mag. Verder is het de bedoeling dat we met maximaal 4 personen aan een tafeltje zitten (en niet staan) en de tafels niet verschuiven. Houd je aan deze regels, zoals ook het vaste protocol om 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen. 

 

Als bestuur blijven we aandacht vragen voor het naleven van de coronamaatregelen. Dat doen we voor jouw gezondheid, van anderen en de financiële gezondheid van SV Spakenburg. Houden we ons niet aan de regels, dan volgen er wellicht striktere regels en eventueel zelfs verboden op wedstrijden. Dat willen de spelers niet, dat wil jij niet en dat willen wij ook niet. Door ons aan de regels te houden, komen er hopelijk binnen afzienbare tijd juist versoepelingen en kunnen we weer ‘ouderwets’ genieten op de Blauwe zijde van de Westmaat. 

 

Hopelijk tot zaterdag, als we thuis spelen tegen Jong Sparta. 

 

PS. Onderstaand vind je de brief die door de KNVB en CTVD is verstuurd aan alle verenigingen in de Tweede en Derde Divisie.

 

Aan de besturen van de 2e en 3e divisie

 

Het bestuur van de CVTD en KNVB vragen jullie medewerking om te laten zien dat de Top van het amateurvoetbal in deze periode van Corona en voetbal haar verantwoordelijkheid weet te nemen:

 

Maar allereerst willen wij onze complimenten overbrengen aan de professionaliteit van alle clubs die het onderste uit de kan hebben gehaald om de wedstrijden corona-proof te organiseren. Hulde aan de vrijwilligers die hieraan een grote bijdrage leveren. We beseffen ons terdege dat het zonder hen niet mogelijk zou zijn geweest om te voldoen en te blijven voldoen aan alle protocollen en richtlijnen.

 

Toch hebben ons helaas ook alarmerende signalen bereikt. Ondanks al het werk dat is verricht om de accommodaties te laten voldoen aan de richtlijnen, zagen wij meerdere keren via social media voorbij komen dat spelers en teams de coronaregels volledig aan hun laars lappen. 

 

Feestvierende spelers in kleedkamer, publiek dat om de nek hangt van scorende spelers en kantines / terrassen waarbij de basisregel van 1,5 meter afstand niet in acht worden genomen.

 

Wij weten dat dit ook gebeurt bij wedstrijden in de lagere regionen van de competitiepiramide maar besef, dat wedstrijden van de 2e/3e divisie nu eenmaal meer in de picture staan dan andere wedstrijden.

 

Daarnaast helpt het niet richting Rijksoverheid om te komen tot versoepeling van regels; sterker nog, als dit soort praktijken voortzetten moet er echt worden gevreesd voor nog stringentere maatregelen of erger, een verbod op wedstrijden. Dit zou dramatisch zijn voor het amateurvoetbal en jullie verenigingen in het bijzonder.

 

Mede namens het bestuur van de CVTD doen wij een dringend beroep op jullie om ‘alles uit de kast’ te halen om de voorbeeldfunctie van het amateurvoetbal in Nederland op te pakken en te laten zien dat wij het in de top van het amateurvoetbal prima voor elkaar hebben. Dat gaat ons echt helpen

 

Mocht je een situatie willen bespreken met de KNVB, neem dan contact op met je Verenigingsadviseur

 

Dank daarvoor!

 

Met vriendelijke groet,                                                  

 

Koninklijke Nederlands Voetbalbond                           Coöperatieve Vereniging Tweede Derde divisie