gemaakt op : 02 november 2020

DANKDAG | geen traingingen na 18:00 uur

In verband met dankdag komende woensdag 4 november zullen alle trainingen na 18.00 uur vervallen.