gemaakt op : 27 april 2020

De Blauwe jeugdtrainingen beginnen weer!

Een aantal afspraken om het trainen vanaf 29 april te kunnen laten starten.

Afgelopen dinsdag heeft de minister-president aangegeven dat er vanaf 29 april weer trainingen mogelijk zijn voor jeugdteams. Hiervoor heeft de NOC-NSF in de afgelopen dagen een protool voor beschikbaar gemaakt. Dit alles meenemende heeft het bestuur en de JTC van Spakenburg besloten om het de trainingen vanaf 29 april weer op te starten.

De teams t/m de O12 mogen trainen en onderlinge wedstrijden spelen. De jeugdspelers  van 13 t/m 18 jaar mogen alleen trainen. Daarbij moet rekening gehouden worden met een 1,5 meter afstand. De jeugdspelers van 19 jaar zijn helaas van trainingen uitgesloten. Dit houdt dus in dat de trainers en begeleiders alleen aangepaste oefeningen kunnen geven, om zo aan de richtlijnen te kunnen voldoen. Hiervoor is er voor de trainers allerlei oefenstof beschikbaar gesteld via de VTON-app. Verder zijn er aantal aanvullende afspraken om verspreiding van het virus te voorkomen.

Hieronder staan de 12 Corona afspraken op een rij  om de veiligheid voor kinderen, trainers/begeleiders en ouders zoveel mogelijk te waarborgen:

 

1. De blauwe jeugd start op woensdag 29 april weer met trainen;

2. Er mogen per team maximaal twee vaste begeleiders/trainers aanwezig zijn. Zij krijgen vrijblijvend de keus om de trainingen te hervatten;

3. Er worden geen ouders en toeschouwers toegelaten op ons sportpark;

4. De kleedkamers, jeugdbestuurskamer en kantine blijven gedurende deze maatregelen gesloten;

5. Ouders/verzorgers brengen en halen hun kinderen van en naar het sportpark, tenzij de kinderen zelf naar het sportpark kunnen komen;

6. De jeugd dient zich thuis om te kleden en te douchen. Bovendien wordt er verwacht dat elke speler en trainer een eigen bidon met drinken bij zich heeft;

7. De jeugdspelers vanaf de O13 nemen zelf een eigen bal mee voor de trainingen om besmettingen te voorkomen;

8. De smurfen beginnen op woensdag de trainingen om 4 uur. De overige trainingstijden blijven gelijk;

9. De trainers/begeleiders hebben een belangrijke rol wat betreft de gezondheid.  Zij zijn verantwoordelijk voor hun spelers zodra het sportpark betreden is. Zij moeten attent zijn op symptomen bij de spelersgroep en ingrijpen waar het nodig is Daarom is het voor de jongste jeugd belangrijk om een telefoonnummer mee te nemen;

10. Ouders en verzorgers blijven achter het grote toegangshek bij de ingang van het sportpark. Ze mogen tot aan het toegangshek komen, waarbij vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met onderlinge afstand van anderhalve meter. Vanaf de O-9 leeftijd verwachten we  dat de kinderen zelfstandig door het toegangshek naar het veld kunnen lopen. De trainers/begeleiders van de jongere teams  halen de kinderen op bij het toegangshek en brengen ze weer terug. Het grote hek zal dicht blijven, maar het kleine hek daarnaast is open;

11. Mensen met verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of koorts, moeten thuisblijven. Wij zorgen samen voor ieders gezondheid, door hier goed rekening mee te houden

12. De hierboven beschreven  afspraken gelden voor alle leden.

Tot slot: S.V. Spakenburg kan op elk moment besluiten om de regels aan te passen wanneer dit nodig wordt geacht. Dit zal ook gecommuniceerd worden, maar het kan gebeuren dat wij op in een kort tijdsbestek aanpassingen moeten doen, waardoor bijvoorbeeld trainingen op een laatste moment geen doorgang kunnen vinden. Wij vragen hiervoor uw begrip. We hebben er als club zijnde zin in om de trainingen weer te hervatten. Let goed op jezelf en op elkaar en gebruik uw gezond verstand. Alleen met elkaar kunnen we verder.

Voor nadere vragen kan via de mail contact worden opgenomen met wilbert.koelewijn@spakenburg.com