gemaakt op : 05 juni 2020

FANCY FAIR LOTERIJ | Binnenkort trekking Fancy Fair Loterij - er zijn nog loten verkrijgbaar

De trekking van de Fancy Fair Loterij vindt plaats op een nader te bepalen moment. Als er meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de website en social media

Er zijn nog lotenboekjes te koop. Wie maakt ons los?

Maak €12,50 over naar NL52 ABNA 0435 7776 53 tnv Supportersclub De Stormvogel. 

Vermeld in de omschrijving uw naam en adres. Na ontvangst van het geld wordt het boekje bij u bezorgd.  Trekkingsdatum wordt later bekend gemaakt.