gemaakt op : 10 april 2018

Frank Hartog bestuurslid Commerciële Zaken

Frank Hartog is toegetreden tot het hoofdbestuur van SV Spakenburg. De huidige voorzitter van de sponsorcommissie neemt de commerciële zaken op zich en zal op de eerstvolgende ledenvergadering officieel voorgedragen worden. Frank gaat een aantal nieuwe initiatieven ontplooien op het gebied van commercie. “Daarmee gaan we de aandacht voor onze sponsoren verder vergroten, ze meer met elkaar verbinden en de netwerkfunctie uitbreiden.”

Augustus vorig jaar is Frank Hartog voorzitter van de sponsorcommissie bij de Blauwen geworden. En nu enkele maanden later treedt hij als bestuurslid Commerciële Zaken toe tot het hoofdbestuur. “Ik ben als voorzitter van de sponsorcommissie begonnen om er wat meer structuur en schwung aan te geven. En na enkele verzoeken van het bestuur breid ik nu mijn functie uit als bestuurslid. Niet om over voetbal te praten, want daar heb ik geen verstand van, maar van commercie wel”, lacht de eigenaar van Uw Business Online.

Flinke groei
Commercieel gezien gaat het zeker niet slecht bij SV Spakenburg, benadrukt Frank. “Dit seizoen is ons sponsorbestand flink toegenomen, we hebben zo’n 25 nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Prachtig natuurlijk, maar we moeten meer activiteiten ontplooien voor de sponsoren. We kunnen namelijk nog veel meer als een belangrijke spilfunctie fungeren.” Een belangrijke pijler daarin is aandacht. “Zo willen we onze sponsoren regelmatig bezoeken. Om de banden te versterken, wensen te inventariseren, en ze de aandacht te geven die ze verdienen”, noemt Frank als een klein voorbeeld.

Blauwe Business Borrel
Frank stelt dat SV Spakenburg (potentiële) sponsoren veel heeft te bieden. “De zaterdagbeleving wordt door sponsoren geroemd, de sfeer in het sponsorhome is uitstekend en onze faciliteiten behoren tot de top in het amateurvoetbal. Daarnaast zijn er enkele succesvolle pareltjes, zoals de Blauwe Botter Race en ons sponsorfeest. Maar we kunnen onze rol als netwerkorganisatie nog veel beter benutten. De Blauwe Business Borrel is hier een recent voorbeeld van. Een borrel voor sponsoren, maar ook voor gelieerde bedrijven. Een plek waar je op informele wijze kunt netwerken, business doen, maar ook kunt pitchen. De Blauwe Business Borrel gaan we in de toekomst thematisch invullen, zoals een bijeenkomst met een focus op de bouw, accountancy, food etc…”

Meer zakelijk netwerken
Naast de Blauwe Business Borrel is Frank bezig om meer initiatieven te ontplooien op het gebied van zakelijk netwerken. “Er ligt een plan klaar en het is nu zaak om te kijken hoe we dit handen en voeten gaan geven.”

Frank beseft overigens dat er een groot verschil zit in de wensen van sponsoren. “We hebben heel veel ‘Spakenburgse’ sponsoren die de club uit liefde steunen. Dat is natuurlijk prachtig en koesteren we enorm. Maar er zijn ook sponsoren die – terecht – commerciëler denken en sponsoring als een uitstekende kans zien om hun netwerk te vergroten. Met de genoemde en nieuwe activiteiten willen we hen daarbij veel meer helpen.” Aan de andere kant vraagt de sponsorcommissie aan bestaande sponsoren ook om bedrijven uit hun eigen netwerk uit te nodigen voor een ‘dagje Spakenburg’. Frank: “Het praat namelijk een stuk makkelijker als ze de beleving zaterdag op de Blauwe zijde van de Westmaat een keer hebben ervaren. Dan sta je, om in voetbaltermen te blijven, namelijk met 1-0 voor.”