gemaakt op : 15 augustus 2017

Geef je op voor de supportersbus 2017-2018

Zoals al jaren gebruikelijk is, zal de supportersvereniging komend seizoen ook weer busreizen naar de uitwedstrijden organiseren. Zowel de spelers als het bestuur zijn blij met alle steun van de supporters.

Voor het seizoen 2017-2018 kan je je inschrijven voor een vaste busplaats. De kosten voor een buskaart zijn € 150,-.

U kunt zich opgeven bij Jaap (jaap-koelewijn@kpnmail.nl of 06-29086754) of Gerrit Hop (gerrit1605@gmail.com of 06-48080026). Ook op de Open Dag op vrijdag 25 augustus a.s. kan je buskaarten kopen bij de kraam van de supportersclub.

Wij hopen je in het nieuwe seizoen te mogen begroeten in de supportersbus.

Het bestuur van Supporterclub De Stormvogel.