gemaakt op : 13 juni 2018

Gezellige kampioensreceptie

Het lijkt alweer even geleden dat we het Spuiplein blauw lieten kleuren nadat het kampioenschap in de 3e divisie een feit was.

Maandagavond 11 juni 2018 werden deze festiviteiten definitief afgerond met een kampioensreceptie. Nog één keer kwamen de spelers dit seizoen bijeen. Hierbij ontbraken Sten Vreekamp en Jasper Waalkens, zij zijn op dit moment met vakantie. Maar verder was de selectie van het afgelopen seizoen compleet.

Zij namen vele felicitaties in ontvangst en genoten wederom van dit memorabele moment: kampioen!

Voorzitter Klaas Hartog blikte nogmaals terug op het afgelopen seizoen. De doelstelling voorafgaande aan het seizoen 2017-2018 was duidelijk. Na de deceptie van het seizoen daarvoor moest hoe dan ook een terugkeer naar de tweede divisie gerealiseerd worden. Voorwaar geen eenvoudige opgave, want de selectie was op vele plaatsen vernieuwd. Complimenten gingen dan ook uit naar de technische begeleiding van het team, die van deze nieuwe selectie zo’n stabiele groep had gemaakt. Complimenten ook voor de spelersgroep die het toch maar met elkaar had gerealiseerd. Het werd nog maar eens benadrukt: een doelstelling uitspreken en deze dan ook realiseren, zijn twee verschillende zaken die de nodige energie vroegen en uitdaging gaven. Vandaar een topprestatie!

Daarna nam de wethouder van sportzaken, Alice Kok-van de Geest, het woord en ook zij blikte terug op het kampioenschap en wat dat betekent voor het dorp. Ze wond er geen doekjes om dat dit een positieve uitwerking heeft en de beste “citymarketing” voor Bunschoten-Spakenburg is. Ook keek ze reeds vooruit naar het komende seizoen met daarin de terugkeer van de plaatselijk derby. Zij had deze de afgelopen jaren gemist. Het enthousiasme wat deze voetbalclash veroorzaakt in Nederland en ver daarbuiten is enorm en dat maakt ons Bunschoters / Spakenburgers trots!

Namens de Gemeente Bunschoten overhandigde ze aan alle spelers en begeleiding van het team een replica van de kampioensschaal als herinnering aan dit behaalde succes.

Na de toespraken was het tijd om het glas te heffen en kon er nogmaals heerlijk worden genoten van een prachtig seizoen dat zo formidabel werd afgesloten.