gemaakt op : 09 maart 2019

Jan Hille Hartog nieuwe ledenadministrateur

Jan Hille Hartog is vanaf heden de nieuwe ledenadministrateur van SV Spakenburg. 
Jan Hille neemt hiermee deze functie over van Evert Beekhuis die 1½ jaar geleden de plaats van Arjan Heinen innam, welke laatste jarenlang deze werkzaamheden heeft verricht. 

Sinds het najaar van 2017 heeft Evert allereerst een belangrijke bijdrage geleverd bij de overgang naar het KNVB-administratiesysteem Sportlink. Vervolgens nam hij op enthousiaste wijze en met grote toewijding de gehele ledenadministratie ter hand.
Eind 2018 kreeg Evert helaas te kampen met zijn gezondheid en werd hij geconfronteerd met een ernstige ziekte. Hierdoor moest hij noodgedwongen voor deze veelomvattende taak bedanken.

Wij zijn dankbaar voor wat Evert de afgelopen jaren voor SV Spakenburg heeft betekend en wensen hem, en allen die hem lief zijn, veel sterkte en kracht toe voor de nabije toekomst!

Bij de zoektocht naar een vervanger is het bestuur bij Jan Hille Hartog uitgekomen, die aangaf deze functie wel op zich te willen nemen.

Jan Hille Hartog is werkzaam in de makelaardij. Hij is 27 jaar oud en heeft een relatie met Marissa van Twillert.
Jan Hille is vanaf heden dus het nieuwe aanspreekpunt voor onze ledenadministratie. Hieronder vallen onder andere het actueel houden van het ledenbestand, de aanmeldingen en opzeggingen en de verwerking van wijzigingen in de persoonsgegevens. De ledenadministratie is bereikbaar onder ledenadministratie@svsJeugd.nl. Dit adres (ondanks dat svsJeugd) geldt voor alle SV Spakenburgleden, dus ook voor de actieve en ondersteunende seniorenleden.
Het is begrijpelijk dat Jan Hille nog in zijn inwerkperiode zit, maar het secretariaat van het hoofd- en jeugdbestuur, alsmede de penningmeester, zijn standby, zodat de voortgang van de ledenadministratie gewaarborgd blijft.

Wij wensen Jan Hille veel plezier en succes met deze functie!

P.S. Het afgelopen jaar hebben wij u rond augustus geïnformeerd over de voor ons op handen zijnde privacyverklaring om te voldoen aan de in werking getreden ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) en hierbij kort het een en ander verklaard.
Welnu, de tweede en definitieve versie is inmiddels gereed en kunt u vinden op de website onder ‘club’ en dan het kopje ‘privacyverklaring’.Het bestuur