gemaakt op : 13 augustus 2017

Nieuwe smurfen bij de eerste training op 23 augustus van harte welkom

Op woensdag 23 augustus starten de smurfen weer met trainen. Ook nieuwe smurfen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. De training start om 15.30 uur en duurt tot 16.30 uur. De training staat onder leiding van Wim Muijs. Hij zal dit samen doen met Bryan Schaap en Thimo Spil. Op de trainingsmiddagen zal er vooral aandacht zijn voor de balbeheersing. Zoveel mogelijk balcontacten. Op zaterdagochtend is Henri Beekhuis degene die de organisatie op zich neemt. Hij zal daarbij ondersteund worden door Izaäk Veerman. Op zaterdagochtend zullen er onderlinge wedstrijden afgewerkt worden

Mocht je vragen hebben over het aanmelden of heb je een andere vraag dan kun je bellen met Wim Muijs 06-42902697