gemaakt op : 10 augustus 2016

Opgave supportersbus 2016-2017

Zoals al jaren gebruikelijk is, heeft de supportersvereniging het afgelopen seizoen ook weer busreizen naar de uitwedstrijden georganiseerd. Wij als bestuur hebben dit met plezier gedaan en wij zijn blij met alle steun van de supporters.

Nu is het tijd geworden om te kijken naar het nieuwe seizoen 2016-2017, zaterdag beginnen we namelijk met een uitwedstrijd tegen Barendrecht. U kunt zich inschrijven voor een vaste busplaats voor 17 uitwedstrijden. De kosten voor een buskaart zijn voor leden van de supportersclub 150 euro en voor niet-leden 180 euro.

U kunt zich opgeven bij Jaap (jaap-koelewijn@kpnmail.nl of 06-29086754) of Gerrit Hop (gerrit1605@gmail.com of 06-48080026). Let op! De bus zal alleen rijden bij voldoende animo.

Wij hopen u in het nieuwe seizoen te mogen begroeten in de supportersbus.
Het bestuur van De Stormvogel.