gemaakt op : 03 januari 2019

OUDEJAARSBORREL | Gezellige afsluiting 2018

Op de allerlaatste zaterdag van het jaar 2018 was traditioneel de eindejaarsborrel gepland voor de sponsors met hun partners. In een zeer gezellig aangeklede sponsorhome heette Sjaak Nel een ieder hartelijk welkom. Naast de informatie die hij gaf over het verloop van de avond maakte hij maakte van de gelegenheid gebruik om zijn broer, Henri Nel, even in de spotlight te zetten. Henri heeft tal van jaren in de sponsorcommissie gezeten maar na zijn laatste carrière move ontbreek hem nu de tijd daarvoor. Henri werd bedankt voor de vele jaren van inzet in de commissie. 

Onder het genot van een aantal smakelijk hapjes, die door de Restaurant De Mandemaaker waren verzorgd, werd er onder andere teruggeblikt op het afgelopen voetbalseizoen. Natuurlijk werd er ook over koetjes en kalfjes gesproken maar ook werd er van de gelegenheid gebruik gemaakt om weer eens lekker met elkaar bij te praten onder het genot van een drankje. De sponsorcommissie, die dit evenement organiseerde, kan ook met deze editie van de eindejaarsborrel weer terugkijken op een succesvol samenzijn.