gemaakt op : 11 maart 2020

Overlijdensbericht Frank Koelewijn

Op dinsdag 10 maart jl. is op bijna 62-jarige leeftijd na een periode van afnemende krachten overleden Frank Koelewijn, erelid, voorzitter van de Raad van Advies, voorzitter van de horecacommissie, trouw supporter en vrijwilliger van onze club.

In Memoriam
Frank zijn voorliefde lag op het gebied van de horeca en financiën.
Vanaf eind jaren ’80 deed hij binnen SV Spakenburg allerlei hand- en spandiensten bij de inkoop en breidde dit uit tot vele andere vrijwilligerstaken die hij tot kort voor zijn overlijden is blijven verrichten.

In 1990 werd er een adviesgroep ingesteld die de bestuursstructuur ging doorlichten. Frank heeft toen de boekhouding doorgespit, welke resulteerde in een nieuwe organisatiestructuur, een megaklus.

Vanaf de bouw van de nieuwe hoofdtribune tot op het laatst toe is Frank altijd betrokken geweest bij zijn geliefde club, met name op het gebied van financiën. Wederom werd toen tijdens die bouw een adviesgroep ingesteld. Deze ging over in een Raad van Toezicht en heet inmiddels alweer geruime tijd Raad van Advies. Sinds 2007 fungeerde Frank hierin als voorzitter, een functie die hij tot voor kort heeft vervuld.

Een paar jaar eerder was hij reeds voorzitter van de horecacommissie geworden.

In 2015 kreeg Frank te maken met ingrijpende gezondheidsproblemen, met als gevolg de nodige operaties en kuren, welke gelukkig het gewenste resultaat gaven. De dank was dan ook groot, in het bijzonder binnen zijn gezin, dat hij zodanig mocht opknappen dat hij zijn eerdere taken op velerlei gebied weer kon oppakken.

Niet onvermeld mag blijven dat Frank in het seizoen 2016/2017 zelfs gedurende lange tijd op interim basis de post van voorzitter SV Spakenburg op verzoek op zich nam.

Op Frank konden wij altijd een beroep doen, hij was nooit te beroerd om mee te denken, mee te werken en/of mee te helpen. Sinds hij vanaf eind jaren ’80 actief was als vrijwilliger, zijn z’n activiteiten steeds meer uitgebreid en, zoals gezegd, stak hij ook zelf altijd de handen uit de mouwen. Frank heeft periodes gekend waarin men niet meer sprak over vrijwilligerswerk, het leek meer op een onbetaalde baan.

SV Spakenburg verliest met het overlijden van Frank een trouw vrijwilliger, supporter en toegewijd erelid. Hij heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Wij zijn oprecht dankbaar voor alles wat hij gedurende al die jaren voor zijn SV Spakenburg heeft betekend.

Ons medeleven gaat dan ook uit naar zijn vrouw Eefje, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe en Gods nabijheid om dit verlies te kunnen dragen.

Bestuur SV Spakenburg


PHOTO-2020-03-10-21-29-40.jpg

A.s. zaterdag 14 maart speelt ons 1e elftal met rouwbanden en houden we na een IM, een minuut stilte. Op zijn vaste tribuneplek in vak B zal een eerbetoon aan Frank zijn ingericht.

Er wordt in alle ruimtes en door de speakers geen muziek gedraaid, alles kent een sober karakter.