gemaakt op : 08 april 2020

Overlijdensbericht lid van verdienste Kees Beekhuis

Op woensdagmorgen 8 april jl. is op 89-jarige leeftijd na een periode van afnemende krachten overleden Kees Beekhuis, lid van verdienste, voorheen professionele terreinverzorger op amateurbasis, onderhoudsmedewerker en tot voor kort nog een trouw en graag gezien supporter van onze club.

Hieronder volgt een In Memoriam.

In Memoriam
Kees was al vroegtijdig een betrokken lid van SV Spakenburg, waarbij hij zijn club op alle mogelijke manieren waar hij maar kon, steunde. Nadat Kees vroegtijdig afscheid moest nemen van de plaatselijke dienst Gemeentewerken, begaf hij zich vrijwel iedere dag naar Sportpark ‘De Westmaat’, de blauwe zijde wel te verstaan. Hij vond daar altijd wel iets om te doen qua onderhoud. Zijn bijzondere aandacht ging echter uit naar de grasmat, vandaar zijn bijnaam Kees Gras. Niet alleen het maaien, maar ook het wegwerken van de bespelingsschade behoorde al vrij snel tot zijn takenpakket.

Vakantie was gedurende die jarenlange periodes niet weggelegd voor de familie Beekhuis, want ’s zomers moesten de velden immers drie keer per week worden gemaaid. Alleen ’s winters werd het aandachtsveld verlegd, want dan stond Kees ‘op de hut’, als ganzenvanger. Verscholen in de polder werd volgens een eeuwenoude methode getracht de overvliegende ganzen met behulp van lokganzen onder een valnet te krijgen. De gevangen ganzen werden vervolgens geringd met een metalen pootring. Ook werden zoveel mogelijk biometrische gegevens van de ganzen verzameld en werden ze gemeten / gewogen om ze direct daarna weer in vrijheid te stellen.

Als blijk van waardering voor zijn vele jaren van inzet voor SV Spakenburg, zijn taak om de velden altijd op professionele wijze in goede staat te houden, benoemde de algemene ledenvergadering hem tot lid van verdienste.

Wij zijn als SV Spakenburg dan ook oprecht dankbaar voor de niet aflatende inzet van deze werker op de achtergrond en wat hij hierdoor voor zijn club heeft betekend. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie.

Wij wensen hen sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

 


Bestuur SV Spakenburg