gemaakt op : 10 september 2019

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat op 8 september jl. op 83-jarige leeftijd Gerritje (Gartsie) Beekhuis-Beekhuis, na een periode van afnemende krachten, is overleden.

Reeds gedurende langere tijd tobde ze met haar gezondheid. Gezien de lichamelijke gebreken die dit met zich meebracht, kon ze niet meer samen met haar echtgenoot, Kees Beekhuis (lid van verdienste), thuis blijven wonen, helaas een gedwongen ‘scheiding’.

Gelukkig kon Kees zijn dagelijkse gang naar De Haven blijven maken, ook om samen te eten.

Gartsie was altijd helder van geest en door veel te lezen, televisie te kijken, was ze heel goed op de hoogte van het hedendaagse nieuws. En ook het reilen en zeilen van haar geliefde club SV Spakenburg bleef ze op de voet volgen.

Met hulp van haar kinderen kwam ze bij bijzondere gebeurtenissen nog wel eens op de blauwe zijde van De Westmaat, dit deed haar zichtbaar goed.

We zullen haar vooral blijven herinneren als gastvrouw in de bestuurskamer, waarbij ze in klederdracht onze gasten op voortreffelijke wijze bediende. Zeker met haar uitstraling werd dit altijd  bijzonder gewaardeerd.

We zijn dan ook oprecht dankbaar voor wat zij al die jaren voor onze vereniging heeft betekend.

Ons medeleven gaat uit naar haar man Kees, de kinderen Theo en Delia, Jaap en Christine, Linda en Alex, de klein- en achterkleinkinderen en verdere familie. Troost en kracht gewenst om dit verlies te dragen.

“Amen” zeggen,
al is het met gebroken stem.
Dan je hand in Gods hand leggen
en op weg gaan achter Hem.

Bestuur SV Spakenburg

2019-09-10 18_42_44-Window.png