gemaakt op : 13 juni 2018

Presentatie nieuwe selectie

Voorafgaande aan de kampioensreceptie was er in het Joop van Leeuwenhome een ontmoeting met de nieuwe selectie en een aantal mensen uit de club. Bij het laatste moet je denken aan: het bestuur van SV Spakenburg, de hoofdsponsor, de technische commissie, vertegenwoordigers van de Raad van Advies, de supportersclub, de sponsorcommissie, enz.

Doelstelling van deze bijeenkomst was ‘kennismaken met elkaar’.

Alle aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Klaas Hartog die vervolgens het woord gaf aan Martijn Koelewijn, voorzitter van de technische commissie. Hij introduceerde de nieuwe spelers aan de aanwezigen, waarbij hij een korte toelichting gaf over het gelopen traject om de desbetreffende speler bij SV Spakenburg te krijgen.

Op Jordy Deckers na (hij is op vakantie) waren alle nieuwe spelers aanwezig en werden allen heel veel succes gewenst voor het nieuwe seizoen!

Op de foto de nieuwe gezichten in de selectie met van links naar rechts:
Olaf van de Sande, Cendrino Misidjan, Argjend Selimi, Kevin Sterling en Nick de Bondt.
Op de foto ontbreekt Jordy Deckers.