gemaakt op : 30 november 2018

Spakenburg aan de slag met toekomstvisie sportpark

Spakenburg is samen met Bureau Bos een project gestart wat moet leiden tot een omschreven en in beeld gebrachte toekomstvisie van ons sportpark. Dat gaat uiteraard over de gebouwen zelf, maar in eerste instantie vooral over de uitstraling en identiteit van de club die je terug wil zien als je het sportpark op komt lopen. Doel: Een breed gedragen toekomstvisie.
 
Een aantal weken geleden was er een kick-off waarbij verschillende mensen aanwezig waren. De bedoeling is om in ongeveer 3 sessies met elkaar te sparren en te brainstormen over hoe ons sportpark er over bijvoorbeeld 10 of 20 jaar uit moet komen te zien. Toekomstbestendig, multifunctioneel en aantrekkelijk voor zowel de jeugd, senioren, supporters, sponsoren, actieve spelers etc.
 
De eerste sessie was afgelopen week. Een groep van ongeveer 40 personen die op allerlei verschillende manieren betrokken zijn bij onze vereniging waren aanwezig. Denk aan vrijwilligers uit de schoonmaak- / onderhoudsploeg, media & communicatie, bestuurders, spelers uit senioren-elftallen, sponsors, horecapersoneel en andere betrokken leden met bijvoorbeeld een bouwachtergrond. Op deze manier kan er vanuit een breed perspectief gekeken worden naar wat de behoeften zijn hoe daar invulling aan gegeven kan worden.
Namens Bureau Bos zijn Jeroen Sloof en Raban Haaijk betrokken bij dit project.
 
In deze eerste sessie is inspiratie opgedaan bij 2 andere verenigingen, na afloop was er een uitgebreide evaluatie waarbij iedereen zijn mening/visie kon geven. Geconcludeerd kon worden dat het bij andere verenigingen zeker mooi kan zijn, maar er ook veel dingen zijn hoe wij het bij Spakenburg juist niet willen. Belangrijk is om onze Spakenburgse identiteit te bepalen en te behouden. Daarnaast is er een grote wens om het aantal plekken waar mensen samenkomen te verminderen en op deze manier elkaar te verbinden.
 
De volgende sessie staat gepland in het volgende kalenderjaar en dan zal er vooral gebrainstormd worden over een ideale/gedroomde situatie.