gemaakt op : 04 oktober 2019

Tijdelijke invulling Technische Commissie Spakenburg

Het bestuur van Spakenburg heeft maandagavond vergadert en daarin kwam ook de invulling van de positie van bestuurslid Technische Zaken ter sprake. Deze post is vacant na het vertrek van Martijn Koelewijn. Naast een bestuurslid TZ is het bestuur van plan om in de toekomst ook een externe technisch directeur aanstellen.

Het bestuur wil zeker niet overhaast te werk gaan in de zoektocht naar een bestuurslid Technische Zaken, maar tegelijk het werk van de Technische Commissie (TC) niet laten stagneren.  De huidige TC heeft aangeven de commissie te willen versterken en verbreden.

Voor het bestuur was dit de aanleiding om een aantal mensen te benaderen, die tot de tijd dat er een bestuurslid Technische Zaken is gevonden de TC versterken. Richard Hop en Izaak Veerman gaan aan de slag als contractmanager en Niek van Twillert, Hugo Bol en Tybald de Harder worden actief als TC-leden. De werkzaamheden die Martijn Koelewijn deed worden grotendeels door deze drie heren overgenomen. De TC leden, Frank van Twillert en Thomas Hop, blijven verantwoordelijk voor de werkzaamheden die men eerder al deed.