gemaakt op : 29 augustus 2018

Uitnodiging leden- / supportersavond 6 september

Donderdag 6 september a.s. houdt het bestuur van Spakenburg een speciale avond voor haar leden / supporters om op interactieve wijze met elkaar van gedachten te wisselen over een paar belangrijke onderwerpen. We willen graag transparant zijn door deze bestuurlijke informatie met jullie te delen.

Aanvang 20.00 uur, afsluiting uiterlijk 21.30 uur.

Enerzijds mededelend, maar uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen.

Deze informatieve bijeenkomst van het bestuur met haar leden / supporters omvat een drietal onderwerpen, in willekeurige volgorde:

* Toekomstvisie Sportpark
* Het instellen van een Hoorcommissie
* Technische Zaken m.m.v. onze trainer John de Wolf

Zoals gezegd, proberen we om half tien het bovenstaande af te ronden, waarna we, uitgaande van onze blauwe saamhorigheid, met elkaar een visje gaan bakken.

Tevens een mooie voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen Katwijk op zaterdag 8 september.

We hopen op een goede opkomst, allen van harte welkom!

Bestuur SV Spakenburg