gemaakt op : 22 juni 2020

VOORBEREIDING | Start voorbereiding A-selectie

Op donderdag 25 juni start het eerste elftal met de trainingen ter voorbereiding op het seizoen 2020-2021.

Hieronder een planning van deze voorbereiding.
Donderdag 25 juni          : Start voorbereiding, eerste training
Donderdag 02 juli            : Kennismakingsbijeenkomst A-selectie
Zaterdag 04 juli                : Pauze / Vakantie 2 weken
Zaterdag 25 juli                : Hervatting voorbereiding / trainingen, zo mogelijk vindt dan de bekende fotoshoot plaats, dit is echter onder voorbehoud en sterk afhankelijk van een aantal zaken

Het eerder gepresenteerde oefenprogramma is  inmiddels weggelaten.
Hoewel er al onder voorbehoud stond, vinden er de komende weken nog zoveel wijzigingen hierin plaats dat te zijner tijd een update volgt..

Dit alles vanwege de verdere versoepelingen zoals aangekondigd door de overheid.

Ook vindt nog overleg plaats over de definitieve start van de competitie in de Tweede Divisie.