gemaakt op : 12 januari 2018

Wilbert Koelewijn nieuwe jeugdvoorzitter

Op de afgelopen woensdagavond gehouden Nieuwjaarsreceptie van SV Spakenburg, welke een redelijk tot goede opkomst kende, maakte voorzitter Klaas Hartog in zijn nieuwjaarstoespraak bekend dat Wilbert Koelewijn, die al een zestal weken meeliep, toetreedt tot het hoofdbestuur en wel in de functie van jeugdvoorzitter.

Op de algemene ledenvergadering in september a.s. zal aan de leden hiervoor officieel goedkeuring worden gevraagd.

Hij volgt hiermee Gert Berendse op, die vanwege drukke werkzaamheden in zijn dagelijks leven genoodzaakt was te stoppen en van wie in het afgelopen najaar afscheid werd genomen.

Wilbert (49), van beroep directeur basisschool, getrouwd met Rachel, vader van twee voetballende zoons bij de junioren en de pupillen, is zeker geen onbekende binnen de blauwe gelederen. Dit  vanwege zijn reeds ‘lange staat van dienst’ binnen het totale jeugdgebeuren. Behalve zijn bekendheid met de selectie- en niet-selectieteams via David (Jo15-1) en Silas (J011-2) waren er in het verleden weinig zaken waarbij hij niet betrokken was.

Naast trainer en leider was hij eind jaren ’80 een van de oprichters van de JAC (Jeugd Activiteiten Commissie). Vervolgens heeft hij jaren, ook samen met de huidige secretaris van het hoofdbestuur, meegedraaid in het jeugdbestuur, waarin toen vooral het meisjes-/damesvoetbal en de  pupillenzaken tot zijn taken behoorden.

Het bestuur ziet dan ook met vertrouwen de samenwerking tegemoet.

Wilbert, van harte welkom en een fijne, succesvolle periode toegewenst in deze nieuwe functie!