Word lid van SV Spakenburg! 

Wanneer u zich aanmeldt als actief lid voetbal, dan is voor spelers ouder dan 12 jaar de KNVB spelerspas verplicht. Voor het aanvragen van deze pas dient u een recente (digitale) pasfoto te verstrekken. U kunt aanvinken indien een pasfoto werd bijgevoegd. Voor spelers ouder dan 16 jaar dient tevens een kopie te worden bijgevoegd van een geldig legitimatiebewijs zoals een paspoort, legitimatiekaart of rijbewijs.

De opgegeven telefoonnummers zullen door ons worden vermeld op de teamlijsten. Indien u een bepaald telefoonnummer niet vermeld wilt zien, dan kunt u dat aangeven. Het emailadres gebruiken wij om informatie over trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te communiceren. Uw gegevens worden verder niet verspreid.

Heeft u eerder voetbal gespeeld, dan willen wij graag van u weten bij welke vereniging dat was en tot wanneer. Ook willen we graag weten op welk niveau dat was of in welk team u het laatst bent uitgekomen. Wilt u dan ook uw KNVB bondsnummer vermelden? Waarschijnlijk is daarbij ook een overschrijving vanuit uw vorige vereniging vereist. Een overschrijving in de A-categorie dient voor 15 juni 2017 bij de KNVB aangemeld te zijn.

Voor het seizoen 1 juli 2017 – 1 juli 2018 hanteren wij de volgende contributies:

- Actief lid veldvoetbal, leeftijd 5 t/m 12 jaar:   € 137,00
- Actief lid veldvoetbal, leeftijd 13 t/m 17 jaar:   € 167,00  
- Actief lid veldvoetbal, leeftijd 18 jaar en ouder:   € 205,00  
- Actief lid zaalvoetbal, leeftijd 18 jaar en ouder:   € 205,00  
- Actief lid zaalvoetbal én veldvoetbal:    € 267,00  
- Actief lid gymnastiek, alle leeftijden:    € 172,00  
- Ondersteunend lid, leeftijd 0 t/m 4 jaar:    €   50,00
- Ondersteunend lid, leeftijd 5 t/m 12 jaar:   €   63,00
- Ondersteunend lid, leeftijd 13 t/m 64 jaar:   € 129,00
- Ondersteunend lid, leeftijd 65 jaar en ouder:   €   88,00
- Lidmaatschap van de ‘Club van Honderd’   €   50,00
- Lidmaatschap Supportersclub ‘De Stormvogel’  €   12,50
- Tribunekaart voor dit seizoen (indien beschikbaar)  €   85,00

Daarnaast hanteren wij voor de jeugdleden vanaf geboortejaar 2005 een jaarlijkse kledingbijdrage van € 15,00. Betalingen zijn uitsluitend mogelijk middels een machtiging. Indien u niet accoord bent met een afschrijving, dan kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend. Intrekking van de verstrekte machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan Ledenadministratie SV Spakenburg, Feike Asmastraat 7, 3752 VA Bunschoten.

Van de ouders van jeugdleden verwachten wij dat zij meehelpen bij het vervoer van het team en incidentele vrijwilligerstaken uitvoeren. Op verzoek kan u een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden toegezonden. Wettelijk zijn we verplicht om toestemming te vragen om uw gegevens in onze database en in die van de KNVB te bewaren en te gebruiken.

Tenslotte heet ik u hartelijk welkom binnen onze vereniging en ik hoop dat u zich maar snel ‘thuis’ mag voelen op de blauwe zijde van Sportpark de Westmaat. Ik wens u een mooi en goed seizoen toe bij onze club !!

Arjan Heinen, ledenadministrateur

Word nu lid van SV Spakenburg!
 
Versturen