Skip to main content

Beste Blauwe broeders en zusters,

Het gaat goed met onze vereniging, SV Spakenburg leeft! Ons streven is om steeds meer te organiseren, niet alleen voor de jeugd, maar ook voor de senioren. En daar hebben we nieuwe vrijwilligers voor nodig. Zeker omdat het huidige trouwe Blauwe leger aan vrijwilligers nu al de longen uit hun lijf loopt. Om als vereniging te kunnen blijven groeien en tegelijkertijd de belasting op vrijwilligers te beperken, zoeken we dus leden die zich minimaal 10 uur per jaar willen inzetten voor SV Spakenburg. Doe jij mee?

Vrijwilligers zijn de kurk waarop we als vereniging drijven. De druk op functies en taken – denk bijvoorbeeld aan (jeugd)scheidsrechters, wedstrijdcoördinator, leiders, jeugdcoördinatoren, kantinepersoneel, de schoonmaakclub, mediateam, stewards etc. – wordt steeds groter. Daarnaast neemt het aantal taken en functies alleen maar toe. Om ervoor te zorgen dat iedereen op zaterdag lekker kan voetballen, een broodje kan eten, we meer voor onze leden kunnen organiseren en iedereen van al onze faciliteiten kan blijven genieten, zijn simpelweg meer handen nodig. Met ons motto ‘Samen werken, samen bouwen’ zijn we ervan overtuigd dat we dat gaan realiseren.

We vragen slechts 1 uur per maand van je tijd
Als lid van SV Spakenburg vragen we minimaal 10 uur van je tijd per voetbalseizoen, om met meer handen het werk lichter te maken. Als je dit vertaalt naar een voetbalseizoen, gaat het om ruim 1 uur vrijwilligerswerk per maand. Dat zijn bijvoorbeeld per seizoen 3 dagdelen bardienst of 3 keer als wedstrijdsecretaris de leiders van de tegenstanders ontvangen, of een handvol jeugdwedstrijden fluiten. Maar je kunt natuurlijk ook meedraaien in het mediateam, de onderhoudsploeg, sponsorcommissie, jeugdtoernooicommissie, de commissie vrouwenvoetbal, de vele handen die we straks nodig hebben voor de renovatie van ons sportcomplex, als jeugdleider etc. Om de inzet van vrijwilligers te stroomlijnen willen we bijhouden waar hulp nodig is. Met een overzicht van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging kunnen we gericht mensen gaan benaderen. De motor is vrijwilligheid, de rest is saamhorigheid.

Goed voor SV Spakenburg en jezelf
Omdat onze mooie Blauwe vereniging doorgroeit, zowel in kwaliteit als kwantiteit, doen we een appél op elk spelend lid vanaf 18 jaar en de ouders, broers of zussen van de leden jongen dan 18 jaar. Onze club kan de steun en medewerking van iedereen goed gebruiken. Dus ook van jou. Het mooie daaraan is dat je niet alleen SV Spakenburg helpt, maar ook jezelf. Door vrijwilligerswerk worden nieuwe vriendschappen geboren en bestaande hechter. Het zorgt voor meer sociale contacten, meer samen sociaal bezig zijn, meer binding met de club. En aan het einde van elk seizoen vieren we dat extra, met het traditionele feest voor alle vrijwilligers, inclusief BBQ en uiteraard het prachtige kerstpakket.

Meld je nu aan en vul het online formulier in
Enthousiast? Vul dan nu dit online formulier in. Ook als je al een Blauwe vrijwilliger bent, vragen we je om dit formulier in te vullen, zodat we een mooi overzicht kunnen creëren.
We gaan er vanuit dat we met deze oproep de nodige nieuwe vrijwilligers kunnen enthousiasmeren. In tegenstelling tot veel andere sportclubs kiezen we dus (nog) niet voor verplicht vrijwilligerswerk, waarbij veelal gekozen wordt om via clubwerk een extra contributieverhoging te compenseren. Gezien onze Spakenburgse cultuur verwachten we de woorden uit ons clublied samen waar te kunnen maken:

Samen werken, samen bouwen, hand in hand, vol zelfvertrouwen, da’s de kracht van onze Blauwen, zo blijft Spakenburg vooraan!

Met sportieve groet,
Marc Schoonebeek
Voorzitter SV Spakenburg