Skip to main content

Word lid van SV Spakenburg!

Wanneer u zicht aanmeldt als actief lid voetbal dan wordt er een digitale spelerspas aangemaakt. Via voetbal.nl kunt u zelf de gegevens beheren en een foto uploaden. Het account van voetbal.nl moet overeenkomen met het emailadres in de ledenadministratie om de koppeling te laten werken. Indien het uploaden van een foto of wijzigen van gegevens niet lukt kun u mailen met de ledenadministratie. Voor spelers ouder dan 16 jaar dient tevens het nummer te worden bijgevoegd van een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort, legitimatiekaart of rijbewijs. De opgegeven telefoonnummers zullen door ons worden vermeld op de teamlijsten. Indien u een bepaald telefoonnummer niet vermeld wilt zien, dan kunt u dat aangeven. Het e-mailadres gebruiken wij om informatie over trainingen, wedstrijden en andere verenigingsactiviteiten te communiceren. Uw gegevens worden verder niet verspreid. Heeft u eerder voetbal gespeeld, dan willen wij graag van u weten bij welke vereniging dat was en tot wanneer. Ook willen we graag weten op welk niveau dat was of in welk team u het laatst bent uitgekomen. Wilt u dan ook uw KNVB bondsnummer vermelden? Waarschijnlijk is daarbij ook een overschrijving vanuit uw vorige vereniging vereist. Let op: een overschrijving in de A-categorie dient uiterlijk 15 juni bij de KNVB aangemeld te zijn.

Voor het seizoen 1 juli 2023 – 30 juni 2024 hanteren wij de volgende contributies:

 • Actief lid veldvoetbal, 5 t/m 12 jaar (kies voor VOETBAL – Algemeen/Veld) € 169,-
 • Actief lid veldvoetbal, 13 t/m 17 jaar (kies voor VOETBAL – Algemeen/Veld) € 199,-
 • Actief lid veldvoetbal, 18 jaar en ouder (kies voor VOETBAL – Algemeen/Veld) € 240,-
 • Actief lid vrijdagavond veldvoetbal, 18 jaar en ouder (kies voor VOETBAL – Algemeen/Veld) € 220,-
 • Actief lid zaalvoetbal, 18 jaar en ouder (kies voor VOETBAL – Algemeen/Zaal) € 240,-
 • Actief lid zaalvoetbal én veldvoetbal (kies voor VOETBAL – Algemeen/Veld) € 302,-
 • Actief lid gymnastiek, alle leeftijden (kies voor Vereniging + Gymnastiek – Week/gym) € 202,-
 • Ondersteunend lid, 0 t/m 4 jaar (kies voor Vereniging) € 55,-
 • Ondersteunend lid, 5 t/m 12 jaar (kies voor Vereniging) € 73,-
 • Ondersteunend lid, 13 t/m 64 jaar (kies voor Vereniging) € 144,-
 • Ondersteunend lid, 65 jaar en ouder (kies voor Vereniging) € 100,-
 • Lidmaatschap van de ‘Club van Honderd’ € 50,-
 • Lidmaatschap Supportersclub ‘De Stormvogel’ € 15,-
 • Tribunekaart voor dit seizoen (indien beschikbaar*) € 85,-
 • Kledingbijdrage € 25,-
 • Toeslag administratiekosten bij betaalmethodes anders dan automatische incasso: per factuur €2,50

*Stuur een mail naar ledenadministratie@spakenburg.com om op de wachtlijst te komen.
Vervolgens krijgt u een melding op welk nummer u van de wachtlijst staat. Ook stellen wij u op de hoogte als de tribuneplek vrij is gekomen en u daar gebruik van kunt maken.

Wij heten u hartelijk welkom binnen onze vereniging en hopen dat u zich snel thuis mag voelen op de Blauwe zijde van Sportpark de Westmaat. Wij wensen u een mooi en goed seizoen toe bij onze club!

Bij het lidmaatschap van SV Spakenburg horen ook een aantal spelregels:

 • Betalingen doen we bij voorkeur middels een machtiging. Indien u niet akkoord bent met de afschrijving, dan kan binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij uw bank worden ingediend. Intrekking van verstrekte machtigingen dient tijdig te worden gericht aan Ledenadministratie SV Spakenburg. Dit kan per email naar ledenadministratie@spakenburg.com of schriftelijk via Postbus 91, 3750 GB Bunschoten – Spakenburg.
 • Bij facturen voor leden zonder machtiging worden bij elke factuur administratie kosten in rekening gebracht.
 • Lidmaatschappen worden automatisch verlengd voor een nieuw seizoen. Opzeggingen kunnen alleen per mail naar ledenadministratie@spakenburg.com gestuurd worden. Het opzeggen is nooit mogelijk via een leider of trainer. Ook bij een overschrijvingsverzoek van een andere club dient het lidmaatschap opgezegd te worden, anders wordt het lidmaatschap van spelend lid omgezet naar ondersteunend lid. Een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni, opzeggingen dienen uiterlijk 15 juni bij de ledenadministratie ingediend te worden. Bij een te late opzegging is SV Spakenburg gerechtigd om administratie kosten in rekening te brengen.
 • Elk seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni. Voor de leeftijdsafhankelijke contributie wordt de hoogte jaarlijks bepaald op de leeftijd van 1 juli van het betreffende seizoen.
 • Leden kunnen hun gegevens updaten via de voetbal.nl app van de KNVB of door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens.
 • Van de ouders van jeugdleden verwachten wij dat zij meehelpen onder andere bij het vervoer van het team naar uitwedstrijden of overige (incidentele) vrijwilligerstaken gaan uitvoeren.
 • Wettelijk zijn we verplicht om toestemming te vragen om uw gegevens in onze database en in die van de KNVB te bewaren en te gebruiken. Door ondertekening gaat u akkoord.
 • Boetes die voortkomen uit het gedrag van (groepen) leden kunnen door SV Spakenburg doorbelast worden aan de betreffende (groep) leden.

Ledenadministratie SV Spakenburg

ledenadministratie@spakenburg.com