Skip to main content
Het hoofdbestuur van SV Spakenburg komt regelmatig bijeen. Bijgaand vind je in onze periodieke bijdrage de belangrijkste besproken punten. Begrijpelijkerwijs kan niet alles gepubliceerd worden, omdat sommige onderwerpen eerst op vertrouwelijke wijze volledig afgerond moeten zijn, waarna communicatie kan plaatsvinden.

 

In deze bijzondere tijd rond COVID-19 vergadert het bestuur onverminderd door, echter wel op de wijze die ons door de overheid wordt voorgeschreven.

Diverse berichtgevingen op de website tonen ook aan dat ‘het werk’ doorgaat.
En tussen het noemen van nieuwe coronamaatregelen door las u ook over een respectvol en indrukwekkend eerbetoon, zoals ons protocol voorschrijft, op zaterdag 12 september jl. voor de ons ontvallen ereleden, lid van verdienste en oud-voorzitter. En verder o.a. over contractverlengingen A-selectie, nieuwe samenstelling Raad van Advies, sponsornieuws. En ook kunt u binnenkort nog meer actueel nieuws verwachten!
In de maand september heeft u onze prachtige Presentatiegids ontvangen met lezenswaardige artikelen en mooie foto’s die aangeven dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
Maar ook de veelzeggende bijdrage ‘We gaan het dit seizoen iets anders doen (helaas)’. Juist dat laatste woord tussenhaakjes kunnen we inmiddels met hoofdletters en vetgedrukt schrijven, omdat we allemaal bemerken dat het niet de goede kant op gaat. Het ‘normale’ en dan met nadruk doelend op datgene wat wij als voetbalvereniging SV Spakenburg zo graag aan iedereen willen bieden, is bij lange na HELAAS niet mogelijk.

Zelfs de Algemene Ledenvergadering hebben we in eerste instantie moeten uitstellen.

Wij zijn ons bewust dat we als bestuur de plicht hebben om binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar verantwoording af te leggen aan de leden. Echter, zolang de ‘Corona noodwet’ van kracht is hebben we ook nóg een uitstelmogelijkheid en wel naar de eerste maanden van 2021.
Desondanks vinden wij het voor ons uitschuiven van de ALV niet wenselijk!
Daarom hebben wij besloten om onze ALV 2020 te houden op maandagavond 7 december a.s.
Dit zal op digitale wijze gebeuren, waarbij daarnaast een beperkt aantal leden fysiek aanwezig zal kunnen zijn; volgens de huidige bepalingen maximaal 30 personen. Let op nadere informatie!
We hopen op jullie begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

 

O23
Zoals beloofd, zouden onze 023-jongens (o.l.v. Toine Rorije, Hans Wiesenekker en Maurice Pot) zeer regelmatig doordeweeks een wedstrijd spelen tegen een ander 023-team. Kees Duijst had inmiddels gedurende de maanden oktober, november en december een drietal wedstrijden voor de woensdagavond klaar staan, maar HELAAS.

 

Algemene zaken
– Qua onderhoud wordt er ook gedurende deze periode weer het nodige ter hand genomen. Complimenten aan onze vrijwilligers!
– Onze Toekomstvisie is zeer zeker niet in de ijskast gezet, maar staat in de koelkast waarvan de deur regelmatig open gaat.
– Naast de vele financiële tegenvallers, ook een paar meevallertjes:
Via de verkochte livestreams in september en oktober jl. ontvangen wij van Eyecons een bepaald bedrag en met de tentenverhuurder hebben we gecompenseerde afspraken kunnen maken over de huurprijs. En verder gaan we natuurlijk met de toegezegde regelingen vanuit de overheid aan de slag.
– Door de nieuwe coronamaatregelen zal de competitieopzet overigens naar verwachting zeer zeker een wijziging ondergaan, we wachten af ……………………….
Wel is inmiddels door de KNVB ‘Plan B’ gelanceerd, zoals ook in de media bekend is gemaakt. Dit houdt kort gezegd in: een herstart in januari 2021, waarbij sommige competities nog volledig kunnen worden uitgespeeld. Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is.
– Als bestuur hebben we besloten ook dit jaar weer de bekende Kerstpakketten te verstrekken.

Juist in deze bijzondere tijd is het belangrijk om onze vrijwilligers, werknemers en sponsoren een hart (in dit geval het jaarlijkse Kerstpakket) onder de riem te steken door een stukje waardering uit te spreken en hen te bedanken voor alles wat zij voor onze club betekenen.

– Op de website staat onder ‘Official Supplier’ het logo van Sportdirect.com. Waarom? Vanuit de CVTD (Coöperatieve Vereniging Tweede en Derde Divisie) is er een contract afgesloten met Deventrade welke jaarlijks aan de A-selectie 60 Derbystar ballen schenkt. Naast de verplichting deze te gebruiken, dienen we o.a. ook hun logo op de openingspagina van onze website te plaatsen.

Teamoverzicht oftewel het aantal voetballende teams seizoen 2020/2021
Jeugd
– De Smurfen (ongeveer 45 in aantal), 3 x Jo8, 3 x Jo9, 3 x Jo10
– 2 x Jo11, 3 x Jo12, 3 x Jo13, 2 x Jo14
– 3 x Jo15, 2 x Jo16, 2 x Jo17, 2 x Jo19
– 1 x Mo9, 1 x Mo11, 2 x Mo13, 2 x Mo15

Senioren
– 1e, 2e, 3e, 4e, 5e

Vrijdagavondvoetbal veld
– 2 x VR18+, 1 x HR35+

Zaalvoetbal
– 2 x VR-teams, 6 x HR-teams

Algemeen
Overigens gaan de trainingen van de jeugdteams tot 18 jaar op het veld onverminderd door en worden er ook, zeker op de zaterdag, de nodige onderlinge oefenwedstrijden gespeeld.
De jongste jeugd van onder de 8, 9, 10 en 11 jaar spelen wekelijks een mixtoernooi.
Echter, met nadruk geven wij nogmaals aan dat publiek op ons complex HELAAS niet toegestaan is!

En het trainen in een groepje van vier bij 18 jaar en ouder met daarbij de 1½ meter afstand is inmiddels voor de komende tijd ook teruggedraaid en wel naar maximaal 2 personen.
Graag rekenen we bij dit alles op ieder zijn/haar medewerking!

Zaalvoetbal
Ook hierin heeft secretaris Gert van Dijk de coördinatie overgedragen en wel aan Rik Broekmaat. Contactgegevens: rik.broekmaat@spakenburg.com
En vermeldenswaard is dat Heren 1, uitkomend in de 2e klasse, A-categorie, in navolging van onze hoofdmacht (op het veld) in dezelfde nieuwe kleding speelt, zowel thuis als uit, maar dan met als sponsor de CMC Groep Veenendaal, heel hartelijk dank!
De thuiswedstrijden van onze zaalvoetbalafdeling worden op donderdag- en vrijdagavond gespeeld in onze Sporthal ‘De Stormvogel’, let op het wekelijkse wedstrijdprogramma in De Bunschoter.
Maar… ook hiervoor geldt voorlopig: HELAAS!

 

Wijziging contactgegevens secretariaat
Vanwege de overdracht van de secretariële aangelegenheden van Gert van Dijk naar Tijmen Beekhuis het vriendelijke verzoek om vanaf heden het volgende e-mailadres te gebruiken: secretaris@spakenburg.com


Op zoek naar…
Wij zijn nog steeds op zoek naar wedstrijdcoördinatoren voor de zaterdag, die òf ‘s morgens of ’s middags 1 x per 6 weken met z’n tweeën een dienst draaien in het wedstrijdsecretariaat.

De taak bestaat voornamelijk uit het ontvangen van gasten (de tegenpartij, de scheidsrechter), hen wegwijs maken op ons complex en in de rust de thee verzorgen voor de hogere teams. Kortom, je bent dan een dagdeel gastheer van SV Spakenburg op ons complex.
Voor nadere info en aanmelding: secretaris@spakenburg.com.

Tot slot
Laatste persoonlijke noot GBP eh… BBP-schrijver die nu echt zijn ‘pen/papiertje’ aan de wilgen hangt.
Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld. Een subcultuur waar mensen van allerlei pluimage elkaar ontmoeten. De bouwvakker en de politicus, de piloot en de zorgmedewerker, de agent en de ondernemer. Het doorkruist en verbindt meerdere bubbels. Zo mooi die contacten en wat missen we dat! Maar om daar weer te komen, moeten we dus eerst afrekenen met het virus.

Grenzen?
Alles wat nu besloten wordt, is de schuld van de oplopende besmettingscijfers. En dat betekent dat er nog meer maatregelen nodig zijn. Zonder belerend te willen zijn, weten we allemaal wel wat er van ons wordt verwacht, in de hoop dat we zo snel mogelijk weer gewoon mogen doen.
Een stukje solidariteit voor iedereen!
Dus zoek nu niet de grenzen op, zoals een tijdje terug het geval was. Ineens had ieder jeugdteam een uitgebreide staf van leider, trainer, assistent-trainer, verzorger, assistent-verzorger, vlagger, assistent-vlagger en bijna iedere speler van buitenaf had een persoonlijke chauffeur.

Voetballen!

Primair naar de gezondheid kijken en proberen daar op de club ook alles aan te doen. Met gezamenlijk maar één doel voor ogen: wij willen voetballen, zelf doen en ernaar kijken, en daarvan genieten!
Als dit tè lang uitblijft en onze club hierdoor dreigt om te vallen, bouwen we deze samen weer op, maar als mensen door de corona omvallen, kan dat dus niet.
Wij willen natuurlijk allemaal terug naar het oude normaal. Geen anderhalve meter afstand, maar anderhalve meter bier. De handen niet in de desinfecteerpaal stoppen, maar in de schaal met bitterballen.
Maar om daar weer te komen, moeten we dus eerst afrekenen met het virus, hou vol, hou vol!!!

Bestuur SV Spakenburg