Skip to main content
We willen, gezien de omstandigheden, de regels rondom roken op ons sportpark nog eens een keer verhelderen. Het is absoluut niet toegestaan om binnen te roken, dus niet in de kantine, sponsorhome en sporthalbar om maar wat voorbeelden op te noemen. 
Dit zijn simpelweg landelijke regels en bij overtredingen riskeren wij als club boetes. Laten we met elkaar zorgen dat de club leefbaar blijft en hou rekening met elkaar.
Het bestuur.