Skip to main content

woensdag 16 november 2022

Locatie     : Kantine S.V Spakenbrug
Ontvangst : 19.30 – 20.00 uur
Aanvang   : 20.00 uur

A G E N D A

 1. Opening
  1.1 Openingswoord
  1.2 Gedenken overleden leden
  1.3 Vaststellen agenda
  1.4 Ingekomen stukken
 1. Vaststellen notulen van de ALV van 18 december 2021
 2. Jaarverslag 2021/2022 BEKIJK HIER HET  JAARVERSLAG 2021-2022
 3. Raad van Advies
  4.1 Jaarverslag Raad van Advies
 1. Financiële zaken
  5.1 Toelichting financieel jaarverslag 2021/2022
  5.2 Goedkeuring financieel jaarverslag 2021/2022
  5.3 Verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid
  5.4 Begroting 2022/2023
  5.5 Contributievoorstel 2023/2024
 1. Verkiezingen
  6.1 Aftredend en niet herkiesbaar van het bestuur zijn;
  dhr. K. (Klaas) Hartog, voorzitter
  dhr. W. (Wilbert) Koelewijn, jeugd
  dhr. F.Z. (Frank) Hartog, commerciële zaken
  dhr. T.W. (Tijmen) Beekhuis, secretaris
  dhr. P. (Peter) Kroonenberg, technische zaken
  dhr. J.E. (Jim) Donkers, algemene zaken
  dhr. H. (Harry) Pitlo, veiligheid
  dhr. B.H. (Bert) Beekhuis, penningmeester
  6.2 Verkiesbaar in de functie voorzitter
  dhr. M.J.F. (Marc) Schoonebeek
  6.3
  Verkiesbaar dhr. R. (Robert) Offringa – commerciële zaken
  Verkiesbaar dhr. G.J.J. (Gijsbert-Jan) van de Pol – algemene zaken
  Verkiesbaar dhr. E. (Ewout) Ruitenberg – penningmeester
  Verkiesbaar dhr. M. (Marijn) de Graaf – secretaris
  Vacant – technische zaken, jeugd, veiligheid
 1. Raad van Advies – ter vergadering

P A U Z E

In de pauze is gelegenheid tot het schriftelijk indienen van vragen, die in de rondvraag behandeld zullen worden.

 1. Beantwoording van de vragen.
 2. sluiting

A T T E N T I E

 • De Algemene Ledenvergadering is uitsluitend toegankelijk voor stemgerechtigde leden op vertoon van een geldige ledenkaart.
 • (Tegen)kandidaten Bestuur kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris, dhr. T.W. (Tijmen) Beekhuis via secretaris@spakenburg.com

Daartoe verzoeken wij u om uiterlijk 9 november a.s. een lijst in te dienen, die getekend is door tenminste vijftig stemgerechtigde leden en de desbetreffende kandidaat.

 • Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken per e-mail bij het bestuurslid Financiële Zaken onder vermelding van uw lidnummer: bert.beekhuis@spakenburg.com