Skip to main content

De wedstrijd is vanwege het ingeschaalde risicoprofiel vanuit de gemeentes niet vrij toegankelijk. Voor de Rijnsburgers is er sprake van een bus-combi regeling. Alle Blauwe supporters hebben toegang via hun leden- of sponsorpas. Er is geen kaartverkoop aan de kassa. Wij betreuren dit uiteraard, maar zijn aan de regels en afspraken gebonden.