Skip to main content

Het voltallige bestuur van SV Spakenburg heeft besloten hun functies ter beschikking te stellen. Het bestuur is daardoor vanaf heden demissionair. De reden hiervan ligt in een verschil van inzicht tussen het bestuur en de Raad van Advies over de operationele uitvoering van het veiligheidsbeleid. Dit zorgt ervoor dat het bestuur niet langer de gewenste en noodzakelijke steun ervaart vanuit de Raad van Advies. In het belang van de vereniging dient zo snel mogelijk een nieuw bestuur geïnstalleerd te worden.

Zoals bekend heeft SV Spakenburg last (gehad) van personen die voor (toenemende) overlast hebben gezorgd. Vorig seizoen is daar een dieptepunt in bereikt met bedreigingen, vernielingen, vechtpartijen, drugsgebruik- en handel en zelfs een staaf door het raam van een bestuurslid. Het bestuur heeft daarop besloten rigoureuze maatregelen te treffen in het belang van de vereniging, waaronder stadionverboden. Met als doel om deze rotte appels rondom onze vereniging definitief weg te snijden en om een aanzuigende werking op andere jongeren te voorkomen. Dit besluit werd vereniging breed ondersteund, door zowel de Raad van Advies, sponsoren, leden en de gemeente Bunschoten.

In de afgelopen weken is ondanks enkele gesprekken tussen het bestuur en de Raad van Advies van SV Spakenburg gebleken dat er een verschil van inzicht blijft ontstaan over de operationele uitvoering in bepaalde individuele gevallen.

Omdat veiligheidsbeleid één van de speerpunten van het bestuur is, is daarvoor draagvlak binnen de vereniging nodig en de vrijheid om binnen de kaders te handelen. Het bestuur is van mening dat dit draagvlak nu is weggevallen, de reden waarom alle bestuurlijke functies ter beschikking worden gesteld. Tot de benoeming van een nieuw bestuur zal het huidige bestuur – met uitzondering van Harry Pitlo (bestuurslid Veiligheidszaken), die zijn functie per direct ter beschikking stelt – demissionair zijn. Dit betekent dat het huidige beleid wordt voortgezet – ook op het gebied van operationele beoordelingen rond veiligheidszaken – maar dat geen belangrijke strategische keuzes worden gemaakt. Er zal zo spoedig mogelijk een (buitengewone) ledenvergadering worden gepland. Tot die tijd is het van belang dat alle zaken gewoon door kunnen lopen.
Het bestuur en de Raad van Advies betreuren de ontstane situatie en beseffen dat dit niet wenselijk is voor SV Spakenburg.