Skip to main content

Het seizoen 2022-2023 is bijna ten einde en seizoen 2023-2024 staat al bijna voor de deur. Voor het nieuwe seizoen zijn er wel een aantal zaken die nu al geregeld moeten worden. Eén daarvan is het eventueel wijzigen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen. Zoals ieder jaar zullen er weer spelers zijn die volgend seizoen voor een andere vereniging gaan voetballen of er helemaal mee stoppen.

Alle overschrijven lopen volledig digitaal via de KNVB. De deadline voor overschrijvingen dit jaar is wederom 15 juni.

Voetballen bij SV Spakenburg?

Als je je wilt laten overschrijven naar SV Spakenburg, dan vraag je bij je oude vereniging je KNVB-relatienummer op en meld je je vervolgens aan bij SV Spakenburg. Dat kan via de website van SV Spakenburg: https://spakenburg.com/club/lid-worden

Kom je van een andere club, geef dan op wat je laatste team was en vermeld ook je KNVB-relatienummer erbij! Indien je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan bij je oude club, dan wordt de overschrijving verder automatisch verwerkt. Een overschrijving moet uiterlijk 15 juni bij de KNVB zijn aangemeld, dus wacht niet te lang.

Vertrekken naar een andere vereniging?

Als je je wilt overschrijven van SV Spakenburg naar een andere vereniging, dan stuur je een e-mail naar ledenadministratie@spakenburg.com om dit door te geven en je KNVB-relatienummer op te vragen. Met dit nummer meld je je vervolgens aan bij je nieuwe club.

Indien je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan bij SV Spakenburg en je bruikleenspullen zijn ingeleverd, dan wordt de overschrijving verder automatisch verwerkt.

Stoppen met voetbal?

Als je wilt stoppen met voetballen, stuur je een e-mail naar ledenadministratie@spakenburg.com met je gegevens en de mededeling dat je gaat stoppen met voetballen. Geef dan aan of je lidmaatschap beëindigd moet worden of dat je ondersteunend lid wil blijven. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging of wijziging. Pas dan is het definitief. Opzeggen en wijzigen kan t/m 15 juni a.s.

Dit is de enige manier om je lidmaatschap te beëindigen. Een bericht achterlaten bij je leider of trainer is dus niet geldig en verplicht je tot het betalen van contributie voor het nieuwe seizoen.

Zorg ervoor dat je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan bij SV Spakenburg en je bruikleenspullen zijn ingeleverd.

Gegevens gewijzigd of lid maatschap aanpassen?

Wil je je lidmaatschap aanpassen of zijn je persoonlijke gegevens gewijzigd, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie, ledenadministratie@spakenburg.com of wijzig de gegevens in de Voetbal app. De juiste gegevens zijn noodzakelijk om iedereen te kunnen informeren, maar ook om bijvoorbeeld de ledenpassen op het juiste adres te kunnen bezorgen. Ieder lid is zelf verantwoordelijk om de juiste gegevens door te geven voor de administratie.

Weer voetballen?

Wil je als ondersteunend lid weer actief gaan voetballen, stuur dan een mail naar de ledenadministratie om je lidmaatschap om te zetten. Geef dan aan of dit voor veld of de zaal is.

Met sportieve groet,

Ledenadministratie SV Spakenburg