Skip to main content

Ons nieuwste, jongste lid is Tess Malestein. Tess is de dochter van Ingmar en Marije Malestein. Tess is inmiddels thuis in Spakenburg na een langere periode in het WKZ ziekenhuis in Utrecht.