Skip to main content
Zoals u eerder deze week hebt kunnen horen en lezen, zijn de coronamaatregelen als gevolg van de alsmaar oplopende besmettingen helaas weer aangescherpt. Vanaf zaterdag 6 november 2021 betekent dit concreet voor zowel zaal- als veldvoetbal het volgende:

  • Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek én sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Dit geldt dus ook voor het zaalvoetbal. Bij het betreden van de locatie zal een CTB getoond moeten worden.
  • Voor de buitensport geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras een CTB getoond moet worden.

Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Let op: Ouders die rijden vallen hier NIET onder!

Wij als bestuur beraden ons er momenteel op om genoemde maatregelen zo goed mogelijk ten uitvoer te brengen en hopen u daar zo spoedig mogelijk over te kunnen berichten. Tot die tijd doen wij een dringend beroep op iedereen om zijn of haar gezonde verstand te gebruiken en zich te conformeren aan de nieuwe maatregelen.

Alvast dank voor uw begrip.

Het bestuur.