Skip to main content

In aanvulling op de vorige week bekendgemaakte agenda voor de 16 november aanstaande te houden Algemene Leden Vergadering, is het bestuur van S.V. Spakenburg verheugd u te kunnen mededelen dat men in M. (Marijn) de Graaf een kandidaat gevonden heeft voor de bestuursfunctie van secretaris.

Marijn is zeker geen onbekende voor de vereniging want momenteel vervult hij een prominente rol in ons mediateam. Marijn zal een aansturende functie blijven vervullen binnen het mediateam, zodoende zal zijn portefeuille bestaan uit mediazaken en secretaris.
Tijdens de ALV kan het kandidaatschap van Marijn door de leden worden bekrachtigd.