Skip to main content

Het seizoen is slechts 4 wedstrijden oud maar jammer genoeg moeten wij constateren dat er iedere week incidenten hebben plaatsgevonden waarbij de zichzelf noemde Harde Kern Spakenburg (HKS) betrokken is geweest. In onze optiek bestaat de harde kern van onze mooie vereniging uit de onderhoudsploeg, het mediateam, het barpersoneel, de trainers, leiders, sponsorcommissie, stewards, technische commissie, supportersvereniging De Stormvogel en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.

Wij als club zijn het intimiderende en provocerende gedrag van deze lieden, ook richting onze eigen vrijwilligers, meer dan zat. Zo is er in zowel Scheveningen als in Werkendam, bezocht met busvervoer buiten de vereniging om, het nodige vernield. Dankzij de inzet van onze stewards, die van Kozakken Boys en hulp van een aantal eigen supporters, kon een enorme kloppartij voorkomen worden. Na de thuiswedstrijd tegen Katwijk is er zelfs een plastic zak met zelfgemaakte slagwapens gevonden waarmee het niet moeilijk zou zijn geweest iemand voor het leven te verminken. Naast bovenstaande hebben wij sterke signalen dat drugsgebruik binnen deze groep eerder regel dan uitzondering is. Dit alles blijkt ook nog eens een zuigende aantrekkingskracht te hebben op personen van buitenaf die niets met onze club hebben. Los van het feit dat het gros van deze groep niet eens lid is van onze club, draaien wij als vereniging wel op voor de materiele schade en schaadt het ons imago.

Bovenstaande is de reden dat wij ons volledig distantiëren van het gedrag van deze groepering. Sterker nog, wij als club willen niets maar dan ook helemaal niets meer met deze mensen te maken hebben. Deze groep en een ieder die zich daartoe aangetrokken voelt, is daarom met ingang van heden, 17 september 2021, voor onbepaalde tijd niet meer welkom op sportpark de Westmaat. De voor zover bij ons bekende lieden zullen hiervan een persoonlijk schrijven ontvangen. Ook zullen wij deze informatie en degene om wie het gaat delen met politie, justitie en de overige clubs in de Jack’s League opdat ook zij passende maatregelen kunnen nemen.
Wij doen dan ook een dringend beroep op de echte supporters van Spakenburg om om te zien naar elkaar en mensen aan te spreken op afwijkend gedrag. Laten wij de club maximaal en op een juiste manier ondersteunen zodat er weer sprake kan zijn van een waar voetbalfeest.
Tenslotte zijn wij er ons van bewust dat maatregelen zoals deze niet snel en met plezier genomen worden. Maar helaas wordt ons geen andere keus gelaten.

Bestuur SV Spakenburg