Skip to main content
Het seizoen 2020-2021 is door de corona crisis helaas niet zo gegaan als we verwacht hadden. Ook voor het seizoen 2021-2022 is nog niet alle informatie voor handen. Toch zijn er wel een aantal zaken die wel al geregeld moeten worden. Eén daarvan is het eventueel wijzigen van het  lidmaatschap voor het nieuwe seizoen.  Zoals ieder jaar zullen er weer spelers zijn die volgend seizoen voor een andere vereniging gaan voetballen of er helemaal mee stoppen.
Alle overschrijven lopen volledig digitaal via de KNVB. De deadline voor overschrijvingen dit jaar is wederom 15 juni.

 

Voetballen bij SV Spakenburg?
Als je je wilt laten overschrijven naar SV Spakenburg, dan vraag je bij je oude vereniging je KNVB relatienummer op en meld je je vervolgens aan bij SV Spakenburg. Dat kan via de website van SV Spakenburg: https://spakenburg.com/club/lid-worden
Kom je van een andere club, geef dan op wat je laatste team was en vermeld ook je KNVB relatienummer erbij! Indien je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan bij je oude club, dan wordt de overschrijving verder automatisch verwerkt. Een overschrijving moet uiterlijk 15 juni bij de KNVB zijn aangemeld, dus wacht niet te lang.

Vertrekken naar een andere vereniging?
Als je je wilt overschrijven van SV Spakenburg naar een andere vereniging, dan stuur je een e-mail naar ledenadministratie@spakenburg.com om dit door te geven en je KNVB relatienummer op te vragen. Met dit nummer meld je je vervolgens aan bij je nieuwe club.
Indien je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan bij SV Spakenburg en je bruikleenspullen zijn ingeleverd, dan wordt de overschrijving verder automatisch verwerkt.

Stoppen met voetbal?
Als je wilt stoppen met voetballen, stuur je een e-mail naar ledenadministratie@spakenburg.com met je gegevens en de mededeling dat je je lidmaatschap wilt beëindigen. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging. Pas dan is het definitief. Opzeggen kan t/m 15 juni a.s.
Dit is de enige manier om je lidmaatschap te beëindigen. Een bericht achterlaten bij je leider of trainer is dus niet geldig en verplicht je tot het betalen van contributie voor het nieuwe seizoen.
Zorg ervoor dat je aan al je financiële verplichtingen hebt voldaan bij SV Spakenburg en je bruikleenspullen zijn ingeleverd.

Gegevens gewijzigd of lidmaatschap aanpassen?
Wil je je lidmaatschap aanpassen of zijn je persoonlijke gegevens gewijzigd, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie, ledenadministratie@spakenburg.com of wijzig de gegevens in de Voetbal app. De juiste gegevens zijn noodzakelijk om iedereen te kunnen informeren, maar ook om bijvoorbeeld de ledenpassen op het juiste adres te kunnen bezorgen.

Kleding inleveren en ruilen
Het inleveren en ruilen van in bruikleen uitgegeven kleding, gaat i.v.m. de corona maatregelen nog steeds via de leiders/en of trainer van de elftallen. Bij vragen over kleding kan contact opgenomen worden met de kleding commissie via: kleding@svsjeugd.nl