Skip to main content

Afgelopen zondag, 4 september 2022, is op 86-jarige leeftijd overleden Kees Nel, erelid van onze vereniging. Kees Nel heeft zich over een periode van meer dan 37 jaar op een voorbeeldige wijze ingezet voor SV Spakenburg. Diverse taken heeft hij op zich genomen waaronder jeugdleider/-trainer, lijnentrekker en kantinebeheerder.

Met name dat laatste, kantinebeheerder, had zijn voorkeur. Jarenlang heeft hij samen met Bort Koelewijn en Arie van de Linden zich sterk gemaakt voor een ontspannen sfeer binnen onze club. Een bekende uitspraak van Kees was: “De kantine en het eerste zijn de kurken waar een vereniging op drijft; die twee aspecten vormen het financiële hart van de club”. Als het gezellig is, blijven de mensen langer wat de sociale functie van de kantine weergeeft. Waar Kees ook heel sterk in was, was het regelen van nieuwe vrijwilligers. Meestal onder het genot van een paar drankjes wist hij menig Blauwe zover te krijgen dat zij zich opgaven voor een bardienst. De functie van beheerder bestond destijds niet alleen uit bardiensten draaien of het regelen van de inkoop, ook voor de beveiliging rustte de verantwoordelijkheid op de schouders van de beheerder. Vaak ging Kees op zaterdagavond én op zondag naar het voetbalveld om een kijkje te nemen of er niet was ingebroken of iets was vernield. Niets was hem teveel. In 1989 is Kees op eigen verzoek gestopt als beheerder omdat het naar eigen zeggen tijd werd voor nieuw bloed. Meer dan 37 jaar vrijwilligerswerk, een terechte reden van het toenmalige bestuur om Kees te benoemen tot erelid van SV Spakenburg, waar hij bijzonder trots op was. SV Spakenburg verliest met het overlijden van Kees een trouw vrijwilliger, supporter en toegewijd erelid. Hij heeft zich jarenlang zeer verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging. Wij zijn oprecht dankbaar voor alles wat hij gedurende al die jaren voor onze club heeft betekend.

Ons medeleven gaat dan ook uit naar Jan Sieuwert en Steventje, Sjaak en Annelies, Henri en Rika, klein- en achterkleinkinderen en wensen hen veel sterkte en kracht om dit verlies te dragen.

Bestuur SV Spakenburg.