Skip to main content

Bestuursleden, andere vrijwilligers en speler Vince Gino Dekker van SV Spakenburg worden de laatste weken geïntimideerd en zelfs bedreigd. De laatste twee dieptepunten: een ijzeren staaf die bij een bestuurslid thuis door de voorruit is gegooid, waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen en de bedreigende situatie afgelopen zaterdag bij de oefenwedstrijd tegen Quick Boys in Katwijk.

Deze en andere – criminele – gedragingen kunnen niet losgezien worden van de eerdere opgelegde verboden tot ons sportpark van lieden die onder de naam Harde Kern Spakenburg (HKS) opereren. Het escalerende karakter – van vernielingen bij ons en andere voetbalverenigingen en knokpartijen tot provoceren, intimideren en bedreigen van vrijwilligers en spelers – is zorgwekkend en schandalig en kan zelfs de continuïteit van SV Spakenburg in gevaar brengen.

Intimiderende telefoontjes, vrijwilligers opzoeken op hun werk en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving. Nee, we hebben het niet over een goedkope maffiafilm, maar helaas over praktijken waarmee vrijwilligers van SV Spakenburg worden geconfronteerd. Sinds het opgelegde sportparkverbod vorig jaar september hebben lieden gelieerd aan HKS hun werkterrein van o.a. vernielingen, vechtpartijen en het fabriceren van zelfgemaakte slagwapens uitgebreid met intimidatie en bedreigingen in de persoonlijke leefomgeving van vrijwilligers en speler Vince Gino Dekker. En daarmee zijn ze ook beland in het raken van gezinnen (partner en kinderen). De verdergaande escalatie toont dat sommige lieden hun fatsoen en verstand nog meer kwijtraken.

Als voetbalclub zullen we nooit zwichten voor terreur. Desalniettemin bereiken ons wel steeds meer signalen van vrijwilligers die zich hardop afvragen of ze hun gezin wel moeten blootstellen aan de vorm van terreur waarmee ze geconfronteerd worden. Als daadwerkelijk vrijwilligers stoppen met hun onbezoldigde en gewaardeerde werkzaamheden voor de club, kan dat de continuïteit van de vereniging in gevaar brengen. Vrijwilligers – van bestuursleden tot scheidsrechters en van de schoonmaakploeg tot horecamedewerkers – zijn immers de kurk waarop onze club drijft.

Bedreigende situatie tijdens en na oefenwedstrijd tegen Quick Boys
Het meest recente dieptepunt vond afgelopen zaterdag plaats tijdens de oefenwedstrijd tegen Quick Boys in Katwijk, waarbij onze speler Vince Gino Dekker is aangevallen, maar gelukkig niet gewond is geraakt. Bij diverse waarnemingen is duidelijk geworden dat lieden die al enige tijd een verbod hebben tot de Blauwe zijde van de Westmaat hierbij betrokken waren. Na optreden door een grote politiemacht is een einde gemaakt aan de bedreigende en grimmige situatie op het sportcomplex. Daarbij moesten spelers en technische staf van de Blauwen uit veiligheidsoverwegingen enige tijd in de kleedkamer blijven, totdat de groep was afgevoerd naar hun eigen gecharterde touringcar en onder politiebegeleiding het sportpark heeft verlaten. Tijdens de rit is de buschauffeur door enkele lieden van deze groep vervolgens mishandeld, volgens diverse mediaberichten. Op advies van de politie is de spelersbus van SV Spakenburg vanuit Katwijk niet rechtstreeks naar Spakenburg gereden, maar naar Baarn, waarna spelers in groepjes en onder politiebegeleiding veilig naar hun voertuigen in Spakenburg zijn gebracht.

Als bestuur zijn we opnieuw geschokt over dit onacceptabele en wanstaltige gedrag door een groep jongeren en volwassenen. Het mag duidelijk zijn dat we Vince Gino Dekker steunen en hopen en verwachten dat we tot het einde van dit seizoen mogen genieten van zijn voetbalcapaciteiten.

Justitioneel onderzoek geïntensiveerd

Het bestuur van SV Spakenburg heeft afgelopen week en zaterdag na de gebeurtenissen in Katwijk opnieuw overleg gehad met politie en de gemeente. Daarin is aangegeven dat het justitioneel onderzoek geïntensiveerd wordt, waarbij onder meer (anonieme) tips en camerabeelden verder onderzocht worden. De gemeente Bunschoten-Spakenburg heeft bij monde van burgemeester Melis van de Groep alle ondersteuning aangeboden om deze onaanvaardbare uitwassen rond het sportcomplex en binnen de gemeentegrenzen een halt toe te roepen.

 

(Anoniem) melden
Indien je als lid van SV Spakenburg of inwoner van ons mooie dorp informatie hebt dat het politieonderzoek verder kan helpen, verzoeken we je graag om dit te melden bij politie Bunschoten/Spakenburg (0900-8844). Dit kan eventueel ook volledig anoniem (Misdaad Anoniem 0800-7000) of online via het tipformulier van de politie hier kun je ook direct beeldmateriaal uploaden.

 

Oproep aan ouders

Als voetbalvereniging met een maatschappelijke rol willen we ons tot slot toch ook richten op de ouders van kinderen. Gezien de soms jeugdige leeftijd van jongeren die sympathiseren met HKS – actief en passief – willen we aan ouders benadrukken dat HKS géén fanclub is van SV Spakenburg. De acties die ze ontplooien hebben überhaupt niks met voetbal te maken. HKS ontpopt zich steeds meer tot organisatie waarin crimineel gedrag wordt verheerlijkt en waarin jongeren om wat voor reden dan ook helaas worden meegezogen. Voor het welzijn van uw kind vragen we u daarop alert te zijn.